Onderzoek onder sportverenigingen in Heiloo – persbericht

Door Annemarieke Nierop op 6 oktober 2019

September 2019 zette de PvdA Heiloo een enquête uit onder de sportverenigingen van Heiloo. 53 verenigingen zijn aangeschreven, 32 verenigingen reageerden.

Resultaten onderzoek: regie vanuit de gemeente ontbreekt, sportverenigingen voelen zich niet gezien, ervaren willekeur in wie er subsidie of accommodaties krijgen en hun leden sporten vaak in slecht onderhouden en verouderde accommodaties.

De resultaten worden nog bestudeerd door de projectgroep Sport, cultuur, natuur en welzijn van de PvdA Heiloo. Omdat maandagavond 7 oktober de exploitatie van de binnensportaccommodaties in de gemeenteraad wordt besproken, komen we nu al met de eerste bevindingen uit dit onderzoek naar buiten.

Deze zijn namelijk relevant voor de beslissing die de gemeenteraad maandag neemt.
Het voorstel van Heiloo2000, VVD en CDA is om de exploitatie van die binnensportaccommodaties uit te besteden aan een derde partij, die ook de sportaccommodaties in Castricum op zich zal nemen. Dit is vooral een maatregel die is gericht op het beheersen van de kosten.

Als dit voorstel maandag wordt aangenomen, betekent dat dus nog meer bezuinigen op sportvoorzieningen in Heiloo, zonder de verenigingen te raadplegen en zonder visie op wat de gemeente aan sportvoorzieningen in Heiloo wil hebben (en voor wie).

Resultaten onderzoek
De meest opvallende bevinding uit ons onderzoek is dat een flink aantal sportverenigingen willekeur ervaart in de manier waarop de gemeente omgaat met subsidies en ondersteuning. De ene vereniging huist in een mooi gebouw en krijgt subsidie, de andere vereniging wacht al jaren op een noodzakelijke opknapbeurt, heeft geen geschikte accommodatie en/of ontvangt geen subsidie.

Verenigingen geven aan graag meer regie van de gemeente te zien, waarbij ze wensen dat de gemeente alle verenigingen betrekt. Veel verenigingen zeggen nu geen of nauwelijks contact met de gemeente te hebben, en hebben daar wel behoefte aan. Doordat subsidies de laatste jaren zijn gedaald, zijn bij veel verenigingen bovendien de contributies flink gestegen.

Binnenkort komen we met een uitgebreide analyse van de resultaten van de enquête, hieronder enkele citaten van respondenten:
– ‘De ambtenaren zijn kundig, maar de wethouder houdt vernieuwing tegen.’
– ‘Er is geen ondersteuning van de gemeente. De gemeente Heiloo is slechts eigenaar van de sportvelden en verder alleen maar een partij waarvan wij in toenemende mate last hebben, omdat zichtbaar is dat men bij voortduring bezig is de kosten van sport te verlagen, zonder te willen nadenken over sportbeleid. Met overleg en samenwerking is geld te bespraken, maar de gemeente doet niets.’
– ‘Verenigingen kampen met problemen die schreeuwen om een visie van de gemeente als eigenaar van de sportvelden. Deze gemeente zit echter angstvallig op haar hand alleen maar te bezien hoe ze zo snel mogelijk de kosten voor sport naar beneden kan krijgen.’
– ‘Ik begrijp nog steeds niet waarom de sportverenigingen in Heiloo zo verschillend worden behandeld (lees gesubsidieerd en gefaciliteerd).’
– ‘Niemand komt er met zijn subsidieverstrekking meer tussen, want dit gaat al jaren naar dezelfde verenigingen en stichtingen in Heiloo.’
– ‘Stel in Heiloo een sport-coördinator aan met mandaat, in plaats van een sportraad die niet wordt gehoord.’
– ‘De gemeente moet met spoed regelen dat alle verenigingen aan tafel komen en de gemeente moet beleid gaan maken. Een tweede sporthal bijvoorbeeld past hier prima in. De gemeente moet nu al gaan bouwen aan het sportpark van de toekomst, gebaseerd op de wensen van de toekomst, zowel op ecologisch als op maatschappelijk vlak. Dus: de gemeente moet een actieve partner in sport worden in plaats van de zak geld die ze nu vormt.’
– ‘De gemeente moet de subsidie en de accommodatie verbeteren. Met de subsidie kunnen we o.a. materiaal verbeteren. En het zou fijn zijn als onze hoofdzaal goed nagekeken wordt op klimaatbeheersing. Het is te koud, te warm, te nat of er is droge lucht. Hierdoor gaan onze spullen eraan.’
– ‘Ik denk dat er alleen zaken kunnen veranderen als de gemeente alle verenigingen op gelijke wijze behandelt. Daar ligt een eerste prioriteit.
– ‘We werken samen met een vereniging uit Heerhugowaard. Deze vereniging wordt actief financieel ondersteund vanuit die gemeente. Wij krijgen nul komma niks.’
– ‘Er is geen ondersteuning vanuit de gemeente meer. Alles draait om vrijwilligers’.
– ‘We krijgen al jaren hetzelfde antwoord van de gemeente. “We zitten aan het subsidieplafond.” En dat verandert dus nooit. Puur oneerlijk dus!!!’
– ‘We zijn maar een heel simpele club. We hebben wel eens contact met de buurtsportcaoch, maar veel activiteiten zijn toch gericht op de grote verenigingen en jongere doelgroepen.’
– ‘Er zou meer nadruk moeten komen op gezond ouder worden. Ook Heiloo is aan het vergrijzen. Meer nadruk op gezond ouder worden is belangrijk, en de bewustwording daarover is mijns inziens mede een taak voor de gemeente.’
– ‘Ik weet van geen steun van de gemeente aan sportactiviteiten.’
– ‘De gemeente informeert nooit bij de verenigingen naar de situatie, noch verdiept de gemeente zich de maatschappelijke situatie en het verenigingsleven. Als er iets te vieren is, staat de gemeente vooraan, dan is steevast het antwoord: doe maar een voorstel. De gemeente realiseert zich niet dat zij door eigenaarschap van de meeste sportvelden, zich actief moet opstellen, met name omdat het van belang is dat sporten in de toekomst in de gemeente behouden blijven. Dit loopt momenteel een risico. Veel verenigingen dateren uit de tijd van de verzuiling, hetgeen ook geldt voor opstellen. Zonder actieve inbreng van de gemeente wordt sporten straks onbetaalbaar.’
– ‘De subsidie vanuit de gemeente is teruggeschroefd. Het gevolg is dat de contributies omhoog moesten.’
– ‘Doordat de subsidies omlaag zijn gegaan is de contributie gestegen. Een ander gevolg is dat er minder geld is voor extra dingen die het verenigingsleven leuk maken. Versobering is het sleutelwoord. Er is een risico dat een negatieve spiraal ontstaat.’
– ‘Onze accommodatie is niet ideaal, maar er is geen betere plek.’
– ‘De accommodatie waar wij zitten is verouderd met slechte service en bovendien erg duur.’
– De omheining van onze accommodatie is in slechte staat. De sloten op toegangspoorten zijn van abominabele kwaliteit.’
– ‘De zalen zijn vies en er is geen goede schoonmaak. De klimaatbeheersing is ronduit slecht.’
– ‘De accommodatie is verouderd. Kleedkamers zouden worden opgeknapt, maar dat is niet gebeurd. Er is te weinig zaalruimte.’
– ‘We zijn heel benieuwd of het resultaat van deze enquête zal leiden tot actie binnen de gemeente. Gemeente die dit actiever doen zijn er legio, kijk bijvoorbeeld naar Alkmaar.’
– ‘Een pro actievere opstelling van de gemeente naar de verenigingen is gewenst. Meer dan de buurtcoache in elk geval.’
– ‘We ervaren weinig interesse vanuit de gemeente en de politiek, terwijl we met meer dan 1000 leden wel van betekenis denken te zijn voor Heiloo.’

Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

In 2007 verhuisde ik met man en drie kinderen vanuit Amsterdam naar Heiloo. Inmiddels is het moeilijk voor te stellen dat we hier ooit niet woonden. Het fijne van Heiloo vind ik de gemoedelijkheid – de buurman die zonder kloppen binnenkomt om sperziebonen uit zijn tuin te brengen, de kinderen die overal zelf naartoe kunnen

Meer over Annemarieke Nierop