Alle mensen

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Raadslid | Fractievoorzitter PvdA Heiloo

Auditcommissie | plaatsvervangend lid commissie Bestuurlijke Zaken
Peter Croux

Peter Croux

Penningmeester van de afdeling

Commissie Bestuurlijke Zaken | plaatsvervangend lid commissie Openbare Ruimte
Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

Raadslid

Commissie Maatschappelijke Zaken
Jazz Czeyki

Jazz Czeyki

Plaatsvervangend lid commissie Maatschappelijke Zaken
André Czeyki

André Czeyki

Bestuurslid PvdA Heiloo

Cees Rootjes

Cees Rootjes

Voorzitter afdeling Heiloo

Commissie Openbare Ruimte
Jacob Ouderkerken

Jacob Ouderkerken

Secretaris van de PvdA Heiloo