Alle mensen

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Raadslid | Fractievoorzitter PvdA Heiloo

Auditcommissie | plaatsvervangend lid commissie Bestuurlijke Zaken | Woordvoerder Financien, Verkeer & vervoer, Groenvoorziening, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Recreatie & toerisme, Onderwijs
Hein Spaans

Hein Spaans

Fractielid

Peter Croux

Peter Croux

Penningmeester van de afdeling

Commissie Bestuurlijke Zaken | plaatsvervangend lid commissie Openbare Ruimte
Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

Raadslid

Commissie Maatschappelijke Zaken | Woordvoerder Werk, Inkomen, Zorg, Jeugdzorg, Kunst & Cultuur, Sport, Participatie, Wijken & Wonen
Cees Rootjes

Cees Rootjes

Commissielid

Commissie Openbare Ruimte, plv. commissie Maatschappelijke Zaken