André Czeyki

Bestuurslid

Cees Rootjes

Voorzitter

Erik Smits

Commissielid Maatschappelijke Zaken en plaatsvervangend lid commissie Bestuurlijke Zaken

Gree Ris

Gemeenteraadslid, Lid commissie Openbare Ruimte,Plaatsvervangend lid commissie Maatschappelijke Zaken

Jacob Ouderkerken

Secretaris

Ko Hemminga

Fractievoorzitter PvdA Heiloo, lid commissie Bestuurlijke Zaken

Peter Croux

Penningmeester