Bestuur

Peter Croux

Peter Croux

Penningmeester van de afdeling

Commissie Bestuurlijke Zaken | plaatsvervangend lid commissie Openbare Ruimte
Cees Rootjes

Cees Rootjes

Voorzitter afdeling Heiloo

Commissie Openbare Ruimte, plv. commissie Maatschappelijke Zaken
Jacob Ouderkerken

Jacob Ouderkerken

Secretaris van de PvdA Heiloo