Raadsleden

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Raadslid | Fractievoorzitter PvdA Heiloo

Auditcommissie | plaatsvervangend lid commissie Bestuurlijke Zaken | Woordvoerder Financien, Verkeer & vervoer, Groenvoorziening, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Recreatie & toerisme, Onderwijs