Standpunten

Zoeken

De PvdA neemt de verkeersproblemen in Heiloo serieus

De verkeersplannen die de afgelopen jaren gemaakt zijn om verkeersoverbelasting op de Kerkelaan, Stationsweg, Zevenhuizenlaan en Kennemerstraatweg tegen te gaan, gaan te veel uit van lapmiddelen en compromissen. Er moet daarom op korte termijn (2022) een nieuw onderzoek komen waarin alle oplossingen worden gewogen volgens de landelijke normen Duurzaam Veilig Wegverkeer. Hierbij gelden geen taboes

Lees verder

De PvdA zet radicaal in op de bouw van woningen voor lagere en middeninkomens

Voor jongeren en alleenstaanden is de wooncrisis heel duidelijk voelbaar, maar ook veel ouderen zitten klemvast in hun oude, te grote woning. Dit vraagt een alternatieve en onconventionele aanpak. Een inhaalslag, die afwijkt van het huidige beleid van het gemeentebestuur over de te bouwen woningen.

Lees verder

Fietsers en voetgangers krijgen van ons voorrang

Het Loo-plein en Stationsplein worden autovrij. Overal maximaal 30 km/u (uitgezonderd enkele doorgangswegen), en brede, veilige fietspaden in heel Heiloo. Er komt een doorgaande fietsverbinding tussen Ypesteijn en Plan Oost. Er komt een goede doorgaande snelfietsroute door Heiloo, die aansluit op het regionale fietsplusnetwerk. Voetpaden moeten goed begaanbaar zijn voor iedereen, dus ook voor mensen

Lees verder

PvdA Heiloo in het kort

Waar wij ons voor inzetten? Veel meer betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens, goede sport- en cultuurverenigingen en hulp bij verduurzaming van woningen. En we koesteren de bibliotheek, de muziekschool en het Trefpunt. U bereikt ons via [email protected]

Lees verder

Samen leven

Sport, cultuur, kunst en het verenigingsleven brengen ons samen. Daar komen we elkaar tegen. De PvdA wil investeren in al die plekken waar we elkaar ontmoeten.

Lees verder

We starten een mega-operatie woningisolatie in Heiloo

De karakteristieke punthuizen van Heiloo zijn niet zo makkelijk te isoleren. Toch is dat de opgave waar we de komende jaren voor staan. Dat geldt ook voor de vele jaren zeventig- en tachtigwoningen die Heiloo rijk is.

Lees verder

We weren vrachtverkeer uit het centrum en stimuleren elektrische auto’s

Er komt wat de PvdA betreft een transporthub in de Boekelermeer. Bevoorrading van winkels in het dorp gaat via kleinere, elektrische transportauto’s. Er mag geen landbouwverkeer door het centrum rijden. Er komen veel meer openbare elektrische laadpalen in Heiloo, evenals enkele snelladers. De gemeente faciliteert ondernemingen die elektrische deelauto’s in Heiloo willen aanbieden.

Lees verder

We willen dat iedereen mee kan doen

Niet iedereen is even handig met computers of weet de weg in het bureaucratische oerwoud te vinden. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.

Lees verder

We zetten de behoeften van woningzoekenden voorop, niet de belangen van de projectontwikkelaars

We maken veel meer ruimte voor jongerenwoningen, starterswoningen, flexwoningen en zelfbouw. Aan dit soort woningen is in Heiloo een grote behoefte. We zetten ook in op meer aanleunwoningen en hofjes, met voorzieningen zoals een gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimtes en autodeling. Wij zijn voorstander van de bouw van een extra verzorgingstehuis in Heiloo in het niet-luxe segment

Lees verder

Wie hulp wil en nodig heeft, krijgt dat

Na twee jaar van coronamaatregelen is het nodig meer te investeren in het jongerenwerk. We ondersteunen mensen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. We zorgen voor meer respijthulp (zodat mantelzorgers af en toe ook even rust hebben) ook als het meer subsidie vraagt. We zorgen voor voldoende laagdrempelige en gezellige dagbesteding. We

Lees verder