Door Ko Hemminga op 14 februari 2014

Wonen en zorg geborgd

In de raadvergadering van 3 februari 2014, is als sluitstuk op het PvdA initiatief voorstel van 15  juni 2009, het bestemmingsplan Nieuw Varne eindelijk vastgesteld.  Hieruit blijkt dat politiek soms een zaak van volhouden en lange adem is.

De 220 extra woningen in een woonservicewijk staan borg voor zolang mogelijk zelfstandig wonen  met het voordeel van een goed winkelcentrum op loopafstand.

Met de sluiting van landelijk  800 verzorgingshuizen, is de realisatie van Nieuw Varne  van groot belang voor de burgers.  In 2030 is 1 op de 7 inwoners in Heiloo ouder dan 75 jaar en zal de vraag naar zorg navenant  toenemen.

Ons credo is:  Zorg dat burgers  in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Voorkom dat door gebrek aan plaatsen inwoners noodgedwongen de laatste jaren van het sociale leven buiten Heiloo moeten slijten. Helaas zijn daar te veel schrijnende voorbeelden van.

Dat het zorgkantoor (de organisatie die namens de verzekeraars de zorg inkoopt ) ondanks  krimpend budget, 40 plaatsen extra beschermd wonen toestaat, moet met beide handen worden aangegrepen. Zeker omdat dit aanbod tijdgebonden is.

Ook de 12 plaatsen voor  jongeren met een beperking, die van  Kennemerwonen worden verhuurd aan de Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo, is geweldig nieuws. Temeer omdat  zij al sinds 2008 met hart en ziel, bezig zijn met deze ontwikkeling.

Dat H2000 vanaf het PvdA initiatiefvoorstel doorlopend kritisch was, is volstrekt helder.  Dat na 5 jaar weerstand, uiteindelijk er ook “groen licht” van H2000 kwam,  geeft aan dat soms ook het goede inzicht, met de jaren komt..

De PvdA had graag gezien dat het bestemmingsplan veel eerder was afgerond.
Wij zijn heel blij dat onze vasthoudendheid is beloond. Hopelijk wordt nu snel de 1e paal van de woonservicewijk Nieuw Varne  geheid, In het belang van de burgers van Heiloo.

Ko Hemminga.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga