Vragen PvdA over besteding gelden voor kinderen in armoede

2 januari 2018

Door voormalig Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Jette Klijnsma, is op 20 september 2016 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, t.w. “Kansen voor alle kinderen”. Met de VNG zijn in het vervolg op deze brief bestuurlijke afspraken gemaakt over het kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland. Vastgelegd is dat ingaande 2017 jaarlijks extra inkomsten naar gemeenten gaan voor het kansrijk opgroeien van kinderen in armoede. Ook is afgesproken de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en de behaalde resultaten te rapporteren. Een recent onderzoek van Nieuwsuur heeft aan het licht gebracht dat er een groot aantal gemeenten zijn die deze middelen niet voor het beoogde doel besteden maar gewoon in de algemene middelen laten vloeien.

De fractie van de PvdA Heiloo heeft naar aanleiding van een en ander aan het college de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel middelen zijn van de extra inkomsten zijn voor Heiloo beschikbaar gekomen?
  • Welk bedrag van de extra middelen is in 2017 besteed aan jongeren in Heiloo die opgroeien in armoede?
  • Wanneer ontvangt de gemeenteraad de rapportage over de wijze van inzet, instrumenten en de behaalde resultaten?