Door op 4 juni 2010

Potverteren blijkt VVD hobby

De VVD met nestor Hans Wiegel voorop verwijt de PvdA al meer dan dertig jaar voor Sinterklaas te spelen. ‘Potverteren’ noemen ze dat bij de liberalen. En ‘puinruimen’ wat ze zelf doen. Als je dat maar vaak genoeg herhaalt, gaat men je nog geloven ook. Maar simpele cijfers wijzen anders uit. Het blijkt dat de regeringen waaraan de PvdA deelnam beter met de overheidsfinanciën (uw belastinggeld dus!) omsprongen dan kabinetten met een VVD-signatuur.

In de voorbije veertig jaar is er maar één min of meer linkse regering geweest, het kabinet Den Uyl (dat overigens voor bijna de helft uit christendemocratische ministers bestond…). Dat kabinet eindigde met een tekort van ongeveer 1% van het Bruto Binnenlands Product. Zet dat eens af tegen een tekort van meer dan 5% waarmee het kabinet Van Agt-Wiegel (CDA en VVD) afscheid nam. Of de 5% van Lubbers I (CDA en VVD) en Lubbers II (CDA en VVD). Het kabinet Lubbers III (CDA en PvdA) met Kok als minister van financiën drong het tekort al terug tot onder 4% en de kabinetten Kok I en II (PvdA, VVD en D66) hielden het begrotingstekort tot onder 2% beperkt.

Het verhaal dat linkse kabinetten slecht voor de economie zijn, en geld over de balk smijten, houdt echter krampachtig stand. Het is CDA/VVD propaganda, wellicht nodig om te verhullen dat het overgrote gedeelte van de staatsschuld onder het bewind van CDA/VVD tot stand is gekomen. Want wat zijn de cijfers ? Begin jaren 70 verdubbelde de absolute staatsschuld onder de christelijk-liberale kabinetten de Jong en Biesheuvel. Vervolgens een stijging van circa 30% onder Joop den Uyl (PvdA). Hierna een verdubbeling onder van Agt (CDA-VVD), gevolgd door nog een verdubbeling onder CDA-VVD bewind, waarna met de paarse kabinetten Kok (PvdA-VVD-D66) eindelijk een einde komt aan het verdubbelen van de staatsschuld.

Ook het kabinet Cohen dat u straks kiest, brengt de staatsschuld terug. Niet met de botte bijl van Rutte, maar op een manier waarbij zij die destijds financieel het meest hebben geprofiteerd van de hoogconjunctuur nu een extra bijdrage wordt gevraagd bij het oplossen van de economische crisis. En dat is redelijker dan de rekening neer te leggen bij de lagere inkomens die part noch deel hebben gehad aan de oorzaak van de financiële crisis. Laat u dus niet aanpraten dat de PvdA slecht voor de economie zou zijn. De Partij van de Arbeid is goed voor uw geld. Kies voor uzelf op 9 juni, stem PvdA.