Door op 9 maart 2010

Collegevorming

Afgelopen maandag waren alle politieke partijen, op uitnodiging van Heiloo 2000, bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder grote belangstelling werd in een korte bijeenkomst een eerste inventarisatie gehouden van de speerpunten die de verschillende partijen de komende vier jaar hebben.

Namens de PvdA heb ik een viertal speerpunten aangegeven, te weten de bezuinigingen, de bouwlocaties, de kloof tussen burger en politiek en de zorg c.a.
Ik heb aangegeven dat vanwege de immense opgave waarvoor de gemeente de komende jaren staat een breedgedragen en stabiele coalitie moet worden gevormd. Een coalitie die beschikt over bindend vermogen en wethouders telt die beschikken over enige ervaring.
Tenslotte heb ik gepleit voor de aanstelling van een informateur van buiten Heiloo.
Dit laatste heb ik om de volgende redenen voorgesteld.

De gemeente zal de komende jaren worden geconfronteerd met enorme bezuinigingen. Alvorens je daar als beoogde coalitiepartner wat over kan zeggen, is het van belang dat de omvang van de bezuinigingen naar de stand van nu in beeld worden gebracht. Dit is een taak voor een informateur. Op basis van het voorlopige beeld van de bezuinigingen kan een gesprek worden aangegaan met de diverse partijen. Dat is zinvoller dan vanuit de onbekende iets gaan roepen over mogelijke bezuinigingen.
Een coalitieakoord schrijven zonder inzicht is een slecht akkoord.
Het is daarom in mijn ogen veel te vroeg om te kijken wie met wie een coalitie wil vormen. Er zal voorwerk moeten worden gedaan.

Of de suggestie van CDA, PvdA en VVD voor een informateur wordt overgenomen horen we woensdag 10 maart. Als er niet voor wordt gekozen is dat een gemiste kans en een slechte start voor het vormen van een nieuw college.