Bouwen voor de toekomst van Heiloo

23 januari 2019
  • Wij willen radicaal inzetten op de bouw van betaalbare woningen zodat ook jongeren in Heiloo kunnen wonen!
    Er wonen steeds minder jonge mensen (jonger dan 35 jaar) in Heiloo. Ook in vergelijking met gemeenten om ons heen. Dat moet veranderen. Met een evenwichtige bevolkingsopbouw is het veel fijner samenleven.

  • Wij willen bouwen voor onze ouderen!
    Veel ouderen wonen in een huis dat eigenlijk te groot en onhandig voor ze is. Onze ouderen moeten binnen Heiloo betaalbare en geschikte alternatieven kunnen vinden. Dan komen er ook weer huizen vrij voor jonge gezinnen.

  • Wij willen dat de gemeente op wijkniveau debatten organiseert over de buurt, over wonen en over verduurzaming.
    Niet alleen over nieuwbouw moet worden nagedacht, maar ook over onze bestaande wijken. Er moet een visie komen op hoe Ypestein, Baetenburg, Plan Oost, Mariƫnstein, Termijen etc er over vijftien jaar uitzien!

Maandag 4 februari wordt de Woonvisie behandeld in de gemeenteraad van Heiloo.

Dit zijn de punten die wij zullen inbrengen.