4 november 2015

Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 21 november a.s. heeft de afdeling Heiloo van de PvdA haar jaarlijkse najaarsvergadering. Naast een aantal huishoudelijke zaken, zoals vaststelling van de begroting 2016, zal een inleiding worden verzorgd door Xander den Uyl over de pensioenen in Nederland.

De vergadering wordt gehouden in de Freudzaal van de GGZ Noord-Holland en begint om 10.00 uur