We zetten de behoeften van woningzoekenden voorop, niet de belangen van de projectontwikkelaars

  • We maken veel meer ruimte voor jongerenwoningen, starterswoningen, flexwoningen en zelfbouw. Aan dit soort woningen is in Heiloo een grote behoefte.
  • We zetten ook in op meer aanleunwoningen en hofjes, met voorzieningen zoals een gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimtes en autodeling.
  • Wij zijn voorstander van de bouw van een extra verzorgingstehuis in Heiloo in het niet-luxe segment (dus ook toegankelijk voor de lagere en middeninkomens), zodat Heiloose ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen wel in Heiloo kunnen blijven.
  • We zorgen voor goede voorzieningen in een nieuwe grote wijk zoals Zandzoom, zoals een brede school, voldoende sport- en speelmogelijkheden voor de jeugd en een supermarkt.
  • We willen meer ruimte bieden aan experimenten met innovatieve woningbouw, zoals houtskeletbouw, die vaak goedkoper en duurzamer is dan de huidige wijze van (prefab)bouw.
  • We juichen het gebruik van koopstartleningen toe.
  • De speculatie met koopwoningen moet worden tegengegaan door middel van een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht.
  • De toewijzing van woningen moet veel transparanter. Nu gaan projectontwikkelaars vaak over de toewijzing en zijn de procedures ondoorzichtig.
  • We willen dat iedereen die dat wil in Heiloo kan blijven wonen, ook als jongeren zelfstandig gaan wonen of als ouders gaan scheiden. Waar dat kan en wenselijk is geven we inwoners van Heiloo daarom voorrang bij nieuwe koopwoningen.
  • Groen is het kernwoord voor de gemeente Heiloo. Verzorgde speeltuintjes, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. In Zandzoom is het openhouden van het landschap een belangrijk uitgangspunt.