Door op 14 februari 2010

Met de deur in huis bij sporthal ’t Vennewater.

Ofschoon de eerste elektrische schuifdeur al in de 19de eeuw een feit was, is sporthal ‘t Vennewater in Heiloo anno 2010 nog altijd van een nostalgische handmatig te openen deur voorzien. Nostalgie is op zich leuk, maar niet als het de toegangsdeur van een openbare ruimte betreft waarvoor nagenoeg een Olympische krachtinspanning is vereist om ‘m open te krijgen.

Sporthal ‘t Vennewater is een openbare ruimte waarvoor geldt dat deze voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Hoe kan het dan zijn dat een openbaar pand waarin nota bene een sportcentrum met fysiotherapie is gevestigd en dat om die reden druk door senioren wordt bezocht nog altijd geen elektrische entreedeur en elektrische liftdeur heeft? En wanneer denkt de gemeente Heiloo een dergelijke broodnodige voorziening alsnog aan te brengen? Deze vragen heb ik tijdens de rondvraag van de commissievergadering Maatschappelijke Zaken van januari gesteld. Omdat de verantwoordelijke portefeuillehouder op dat moment niet bij de vergadering aanwezig was heb ik hem uitgenodigd om de commissieleden hierop schriftelijk antwoord te geven. Ruim een maand later heb ik nog altijd geen duidelijkheid gekregen. Laat staan dat de noodzakelijke elektrische schuifdeuren inmiddels zijn geïnstalleerd. In het kader van de gemeenteraads- verkiezingen treft de politiek elkaar momenteel regelmatig bij de diverse debatten en verkiezingsmarkten. De eerstvolgende keer dat ik de betrokken wethouder op zo’n happening zie zal ik hem hierover aanspreken en aandringen op een snelle afhandeling. Laten we er daarom vooralsnog maar  van uitgaan dat we binnenkort wederom een alleraardigste foto van een lachende wethouder in de Uitkijkpost zullen terugvinden die het lint ter gelegenheid van de oplevering van seniorvriendelijke deuren bij sporthal ‘t Vennewater doorknipt.  Wordt vervolgd…