We starten een mega-operatie woningisolatie in Heiloo

De karakteristieke punthuizen van Heiloo zijn niet zo makkelijk te isoleren. Toch is dat de opgave waar we de komende jaren voor staan. Dat geldt ook voor de vele jaren zeventig- en tachtigwoningen die Heiloo rijk is.
  • De gemeente moet de regie nemen bij deze mega-isolatie-operatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan woningeigenaren.
  • De gemeente begeleidt met voorrang huiseigenaren van oude en slecht geïsoleerde woningen.
  • De gemeente moet zorgen voor een ‘helppunt isolatie’, waar mensen terechtkunnen als zij er niet uitkomen met hun subsidieaanvraag, als ze onafhankelijk advies willen over isolatiemaatregelen of over de financiering daarvan.
  • De gemeente leunt hierbij op organisaties als Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, maar draagt wel de eindverantwoordelijkheid. Bewaakt moet worden dat ook mensen bereikt worden die niet snel zelf het initiatief zullen nemen tot isolatie.
  • Alle nieuwbouwwoningen worden nul-op-de-meterwoningen.