Samen leven

Sport, cultuur, kunst en het verenigingsleven brengen ons samen. Daar komen we elkaar tegen. De PvdA wil investeren in al die plekken waar we elkaar ontmoeten.
 • We willen een gezellig Loo-plein, met bankjes, horeca en veel groen (en zonder auto’s)
 • We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed zonder de huurprijzen voor maatschappelijke organisaties te laten stijgen.
 • We willen meer routes met ‘beweegtuinen’ verspreid door Heiloo.
 • Voor jongeren moeten er meer plekken zijn om samen te komen, zonder dat anderen daar meteen last van hebben. Dus voldoende plaatsen om een balletje te trappen of om gewoon te ‘hangen’. ‘De Spot’ moet er snel komen.
 • Wij willen dat er voldoende ruimtes zijn voor clubs en verenigingen om samen te komen. De huren van maatschappelijke organisaties zoals het Trefpunt, de bibliotheek, de muziekschool moeten daarom laag zijn.
 • Subsidies die verenigingen krijgen, lopen bij voorkeur over meerdere jaren en ook experimenten moeten subsidie kunnen krijgen (anders vindt er geen vernieuwing plaats).
 • Er moet een overzicht komen van alle activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, natuur, sport en welzijn in Heiloo.
 • Ook in Zandzoom willen wij dat er voldoende plekken zijn voor ontmoeting.
 • We steunen de sportverenigingen, en letten erop dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. We stimuleren een programma tegen alle vormen van discriminatie. Voor jongeren uit minima-gezinnen maken we het sporten gratis.
 • We zijn voor een zo snel mogelijke realisatie van een tweede sporthal bij het Vennewater.
 • Bewegen en sporten zijn belangrijk om gezond te blijven en je goed te voelen. Daarom investeren we in een buurtsportcoach die bijvoorbeeld korte trainingen geeft op vaste plekken in Heiloo voor inwoners.
 • We steunen de plannen van de muziekschool om het gebouw om te vormen tot een breed cultureel centrum.
 • De bibliotheek in Heiloo is een heerlijke plek waar iedereen kan binnenlopen, waar je een uurtje rustig kunt werken, de krant kunt lezen, of na school kan ‘chillen’. Dat is goud waard en zullen we blijven ondersteunen.
 • We zijn voor uitbreiding en modernisering van het gebouw van het Trefpunt. We willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn het Trefpunt te ontwikkelen tot een multifunctioneel centrum waar sociale en culturele activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden en waar je terecht kan met vragen of voor hulp. Een van de mogelijkheden kan zijn het Trefpunt te verhuizen naar het (geheel te renoveren) Bruno-gebouw, of nieuwbouw op de plek van het Bruno-gebouw.