De PvdA zet radicaal in op de bouw van woningen voor lagere en middeninkomens

Voor jongeren en alleenstaanden is de wooncrisis heel duidelijk voelbaar, maar ook veel ouderen zitten klemvast in hun oude, te grote woning. Dit vraagt een alternatieve en onconventionele aanpak. Een inhaalslag, die afwijkt van het huidige beleid van het gemeentebestuur over de te bouwen woningen.
  • We willen een nieuw plan voor Zandzoom. Het oude plan voor de bouw van 1300 nieuwbouwwoningen in het Zandzoomgebied op de grens van Limmen en Heiloo is afgewezen door de Raad van State. Wij willen deze kans grijpen om de bouwplannen in Zandzoom grondig te herzien door radicaal in te zetten op de bouw van meer betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens. Er is vooral aan dit soort woningen een schreeuwend tekort in Heiloo.
  • Ook op andere locaties, bijvoorbeeld daar waar winkelpanden of kampeerlocaties worden afgestoten, willen we betaalbare woningen bouwen.
  • In plaats van te bouwen voor de hogere inkomens, willen wij vooral huur- én koopwoningen bouwen voor de lagere en middeninkomens. Dat betekent huren van gemiddeld € 800 p.m. en koopwoningen van maximaal € 250.000.
  • We zijn tegen tijdelijke huurcontracten, want wonen is een grondrecht.
  • We onderzoeken hoe huurstijgingen voor een langere periode kunnen worden beperkt tot maximaal de inflatie (naar het voorbeeld van Amsterdam).
  • Woningcorporaties hebben bij ons een streepje voor ten opzichte van andere ontwikkelaars in de markt.
  • We blazen het vereveningsfonds (een fonds om sociale woningbouw te stimuleren) nieuw leven in om zodoende de woningcorporaties te helpen meer sociale huurwoningen te realiseren.
  • Bouwen hoger dan drie woonlagen is in verband met de woningnood bespreekbaar op plekken die zich daarvoor lenen (o.a. in Zandzoom).