De PvdA neemt de verkeersproblemen in Heiloo serieus

  • De verkeersplannen die de afgelopen jaren gemaakt zijn om verkeersoverbelasting op de Kerkelaan, Stationsweg, Zevenhuizenlaan en Kennemerstraatweg tegen te gaan, gaan te veel uit van lapmiddelen en compromissen. Er moet daarom op korte termijn (2022) een nieuw onderzoek komen waarin alle oplossingen worden gewogen volgens de landelijke normen Duurzaam Veilig Wegverkeer. Hierbij gelden geen taboes (eenrichtingsverkeer, een rondweg, scenario’s met en zonder afslag A9; alles is bespreekbaar).
  • Alternatieven voor de auto stimuleren we. Behoud van de intercity-verbinding met Amsterdam is topprioriteit, net als een directe treinverbinding tussen Heiloo en Leiden/Den Haag.
  • Wij zijn voorstander van de afslag A9, maar zijn van mening dat deze niet nóg meer mag kosten dan nu al is begroot.
  • De PvdA Heiloo wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden en wenselijkheid om het NS-station in zuidelijke richting te verplaatsen, zodat auto’s die naar het station rijden niet meer door het centrum hoeven te gaan.