Kandidaat-raadslid | 5

Ted Herkes

Ted Herkes

Over Ted Herkes

Waarom ik in Heiloo woon? Gewoon, omdat ik het een fijn en veilig dorp vind, het een aantrekkelijk winkelbestand heeft en rondom natuur kent zoals het Heilooërbos, het Maalwater, de duinen met het strand op fietsafstand.

Heiloo beschikt over veel voorzieningen zoals o.a. een goed geoutilleerde Openbare Bibliotheek, een actieve stichting Welzijn, de Muziek-en dansschool, theater De Beun en heel veel mogelijkheden om te sporten. Voor ieder wat wils!

Om alle voorzieningen op peil te houden moeten er steeds weer politieke keuzes worden gemaakt. Ik hoop dat na een periode van grote bezuinigingen op o.a. kunst en cultuur en het welzijnswerk er voldoende middelen overblijven om voorzieningen, die belangrijk zijn voor het welzijn van de inwoners van Heiloo, toegankelijk te houden. Met name voor de meer kwetsbaren van ons dorp.

Het thema Eenzaamheid staat dit jaar centraal. Ik heb vele jaren, zowel als leidinggevende als vrijwilliger, mogen werken in het welzijnswerk, met name voor ouderen. Eenzaamheid stond toen en nu nog altijd op de politieke agenda. Aanpakken dus!

Laten wij niet alleen praten over eenzaamheid, maar vooral praten met mensen, aandacht hebben voor elkaar en de verbinding zoeken. Belangrijk is een goed functionerend Sociaal Team, Wmo voorzieningen die laagdrempelig beschikbaar en betaalbaar zijn voor hen die het nodig hebben en een adequate jeugdzorg. Er is veel geld gemoeid met de aansluiting van de A9 en de ondertunneling van de Vennewatersweg. Laat dat niet ten koste gaan van de voorzieningen voor onze inwoners!

Ik ben 67 jaar, ik sta op plaats 5 van de lijst en sta voor de idealen van de Partij van de Arbeid.