Raadslid | Fractievoorzitter PvdA Heiloo

Ko Hemminga

Auditcommissie | plaatsvervangend lid commissie Bestuurlijke Zaken | Woordvoerder Financien, Verkeer & vervoer, Groenvoorziening, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Recreatie & toerisme, Onderwijs

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp.

Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met anderen die het minder goed hebben.

In de afgelopen drie raadperioden als raadslid actief waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter. Daarnaast  lid van de commissie bestuurlijke zaken en voorzitter van de werkgeverscommissie. (2008-2012)

Sinds 1999 politiek betrokken in Heiloo bijvoorbeeld bij het beruchte DIFTAR dossier.

Betrokken, bevlogen doortastend en resultaatgericht met oog voor burgers die wel willen maar niet kunnen. Scherp op financiële risico’s zoals de A9 en de BUCH samenwerking opdat hierdoor niet onze voorzieningen verder achteruit gaan.

Ik stuur op hoofdlijnen, ken de dossiers en verlies de details zeker niet uit het oog. Ik ben vasthoudend en zo nodig lastig en laat mij niet ‘met een kluitje in het riet sturen’.

Werkzaam als adviseur Raad van Bestuur De Zorgcirkel in Purmerend en verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille van circa dertig locaties, in Noord-Holland. Was hiervoor vastgoedstrateeg en directeur Vastgoed bij Amstelring in Amsterdam.

Verder als ‘bouwmeester’ bij de politie Amsterdam-Amstelland, Hoofd Bouwtechniek Rijksgebouwendienst en als kostendeskundige bij een ingenieursbureau gewerkt.

Waarom als lijsttrekker verkiesbaar? Het sociaal betrokken geluid moet worden gehoord, duurzaam beleid en het voorzieningen peil mag niet verder achteruit gaan. Hier wil ik de schouders opnieuw onder zetten. Heiloo is het waard.

De combinatie van het raadslidmaatschap met een drukke baan ervaar ik als een maatschappelijke roeping. Niet alleen van de zijkant commentaar leveren maar er daadwerkelijk zelf wat aan doen.

Welke speerpunten zijn er:

  • Verdere bezuinigingen op bijv. de bibliotheek, verenigingen en de zorg moet binnen de perken blijven.
  • Wmo, Jeugdwet en participatiewet moeten goed worden uitgevoerd.
  • Voldoende sociale woningbouw.

Heiloo mag niet alleen een villadorp voor rijken worden maar voor jong en oud, arm en rijk een mooi dorp met adequate voorzieningen zijn. Door het stuwmeer van schulden van de gemeente Heiloo, nu al € 52 miljoen, is een sociaal en eerlijk beleid meer dan ooit nodig.

Het kan beter.