Kandidaat-raadslid | 3

Hugo den Hartog

Hugo den Hartog

Over Hugo den Hartog

Ik ben 49 jaar en dagelijks werkzaam als directeur van een ingenieursbureau in Alkmaar. In mijn vrije tijd ben ik actief bij onze voetbalvereniging De Foresters.

Waarom Partij van de Arbeid?

Het bieden van kansen, de spreiding van macht en inkomen en het investeren in kennis zijn nodig om mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf naar boven te halen. De Partij van Arbeid is een partij die van oudsher deze waarden nastreeft. Dit was voor mij een belangrijk ankerpunt in mijn keuze voor een politieke partij. Voor PvdA telt iedereen mee en krijgt iedereen een eerlijke kans om het beste uit zichzelf te halen. Maar het betekent ook dat de Partij van de Arbeid mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en van ze verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan onze samenleving. Wie kan meedoen, moet ook meedoen. Ik geloof daarom ook in de sociaal-democratie en wil mijn steentje daaraan bijdragen.

En nu…..

In de afgelopen periode ben ik lid geweest van de commissie Openbare ruimte in Heiloo. Wat mij daar opviel is dat veel zaken achter gesloten deuren worden gedeeld en dat er weinig transparantie is naar de burgers. Een treffend voorbeeld daarvan is de afslag A9. Vier jaar geleden waren wij voorstander van deze afslag. En hoewel wij in de oppositie zaten hebben wij getracht zo goed als mogelijk constructief mee te denken om deze afslag te rechtvaardigen, en zo goed mogelijke deal  voor Heiloo te realiseren. Wij hebben aangedragen om een kosten-baten analyse te maken, maar de coalitie wilde daar niets van weten. Ook de begroting die wij in december 2014 moesten goedkeuren was niet voor raads- en commissieleden toegankelijk.

Inspraak- en voorlichtingsavonden voor de burgers wilden bestuurders niet aan, en op voordracht van onze partij is er, een week voor de stemming in de raad, uiteindelijk één voorlichtingsavond voor de inwoners van Heiloo belegd in de Cultuurkoepel. De hele gang van zaken strijkt in tegen ons democratisch gevoel en principes. Hoe kunnen wij onze taak als controleur nu uitoefenen als we de stukken niet mogen inzien? Ik kan me goed voorstellen dat mensen in het dorp fel tegen de afslag zijn, ik zou het eigenlijk ook bijna worden, zoals het nu gespeeld is. Daarom pleit ik voor meer openheid en transparantie. De mensen zijn niet dom, en het is je plicht om als volksvertegenwoordiger de zaken goed uit te leggen en beargumenteren.

Daarnaast blijf ik mij inzetten voor de problemen die de komende periode op ons afkomen. Constructief meedenken, is en blijft mijn motto. Ik hoop uiteraard dan mee te kunnen doen als raadslid en wellicht als coalitiepartner. Neem bijvoorbeeld verkeertechnische problemen Het dorp krijgt de komende periode veel te verduren: Vennewatersweg een jaar dicht, en ook de aanleg afslag A9 zal behoorlijke impact hebben. Daar zullen goede plannen oplossingen voor nodig zijn. U kunt op mij rekenen.