Commissielid

Cees Rootjes

Commissie Openbare Ruimte, plv. commissie Maatschappelijke Zaken
Cees Rootjes

Over Cees Rootjes

Ik ben geboren op 6 maart 1953 te Heiloo en al mijn hele leven woonachtig in Heiloo. Sinds 2002 ben ik lid van de Partij van de Arbeid en heb binnen de partij al verschillende functies uitgeoefend, t.w. van 2003 t/m 2006 voorzitter van de afdeling, van 2006 t/m 2015 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heiloo en vanaf 2015 opnieuw voorzitter van de afdeling.

Wat mijn werkzame periode betreft, tussen 1974 en 2014 ben ik bij verschillende gemeenten werkzaam geweest als ambtenaar. Vanaf juli 2014 heb ik een eigen onderneming, gevestigd te Alkmaar, en bied diensten aan in de zin van mediation, bewindvoering, budgetbeheer en budgetcoaching. De voornaamste activiteiten liggen op het gebied van bewindvoering. Op deze manier kan ik mensen met problematische schulden of mensen waaraan de geproclameerde zelfredzaamheid aan voorbij is gegaan helpen en ondersteunen.

Op basis van mijn activiteiten als bewindvoerder kom ik dagelijks in aanraking met mensen die onder het sociaal bestaansminimum leven en voor wie het zicht op een beter leven op dat moment is ontnomen. Nederland is een rijk land maar er is vreselijk veel armoede en mensen met problematische schulden.

Het is onder andere om die reden dat ik lid ben van de Partij van de Arbeid omdat ik vind dat het juist die partij is die zich het lot van de beschreven doelgroep moet hebben en zich moet inzetten voor een beter bestaan. Dat is voor mij de solidariteit en doet recht aan de tekst van de Internationale.

De waarheid gebied om te zeggen dat de partij niet altijd even scherp is op de bedoelde doelgroep.

Waarom ik me opnieuw in voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Ik heb mij op de lijst laten plaatsen om daarmee de idealen van de partij te steunen en ook om straks de nieuw gekozenen desgewenst te ondersteunen. Ik heb mij als laatste laten plaatsen omdat ik niet direct een nieuw raadslidmaatschap ambieer. Ik wil mij wel nadrukkelijk, zoals ook in mijn werk, inzetten voor een welvarend dorp met behoud van goede voorzieningen voor iedereen en een gemeentelijke overheid die oog heeft voor – verborgen – armoede en schulden en daar ook actief op inspeelt.

ceesrootjes@hotmail.com