Bestuurslid PvdA Heiloo

André Czeyki

André Czeyki

Over André Czeyki

Mijn naam is André Czeyki, 51 jaar oud, sinds 1980 woonachtig in Heiloo en vader van drie dochters. Ik ben sinds 2005 lid van de PvdA en was van 2006 tot en met 2010 gemeenteraadslid in Heiloo. Hier hield ik mij bezig met de portefeuille Maatschappelijk Zaken, wat ik mede door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als een ontzettend interessante periode heb ervaren. Na 2010 heb ik diverse functies binnen het lokale partijbestuur van de PvdA vervuld en ben ik de lokale politiek de afgelopen jaren op die manier vanaf de zijlijn blijven volgen.

Sinds 2006 is er naar mijn mening een hoop ten goede veranderd in ons dorp. Zo zijn er met het oog op de volkshuisvesting tal van projecten gerealiseerd zonder dat daardoor het dorpse karakter van Heiloo is aangetast. Ondanks dat Heiloo de afgelopen 20 jaar qua inwonersaantal is gegroeid, nam de bevolkingsgroep in de leeftijdscategorie 15-45 jaar gedurende deze periode echter met 11% af. Niet omdat Heiloo voor deze groep onaantrekkelijk is om in te wonen maar omdat er structureel onvoldoende starterswoningen zijn gerealiseerd.

Onze eigen jongeren zijn indirect uit Heiloo verbannen en er is nagenoeg alleen plek voor de ‘happy few’ die na een aantal jaar kapitaalkrachtig genoeg zijn om in hun geboortedorp een huis te kopen. Een handjevol gelukkigen die na jarenlang op een wachtlijst te hebben gestaan, komen in aanmerking komen voor een van de weinige beschikbare sociale huurwoningen. Dit kan beter.

Daarnaast verdienen onze inwoners openheid van zaken. Met name de financiële consequenties van de aanleg van de afrit A9 zijn in dit kader onderbelicht gebleven, herhaaldelijke verzoeken aan het college om openheid ten spijt. Daar waar Heiloo in het verleden een solvabele gemeente was, riskeren we nu onder andere door een mogelijke onvoldoende financieel stabiele onderbouwing van het afslag A9-project in het slechtste geval uiteindelijk onze zelfstandigheid definitief te verliezen.

Ruim 50 miljoen euro bedraagt onze schuld op dit moment en daar zal het niet bij blijven getuige het feit dat Heiloo zich heeft gecommitteerd om toekomstige budgetoverschrijdingen van het afslag A9-project voor haar rekening te nemen. Extra lasten waarvan we – gezien de reeks budgetoverschrijdingen die eerder al voor minder ambitieuze projecten werden gerealiseerd – allemaal weten dat ze er zullen komen en die niet ten koste mogen gaan van de diverse voorzieningen die Heiloo zo aantrekkelijk maken om in te wonen.

Een motie van de PvdA om de raad ieder kwartaal inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente werd tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering nog door de coalitiepartijen Heiloo-2000, VVD en CDA weggehoond. Dit moet beter.

Vanwege mijn werk ben ik, minder dan voorgaande jaren, in staat om actief de tijd en energie in gemeenteraadwerkzaamheden te steken die nodig is om verbeteringen in het huidige beleid gerealiseerd te krijgen. Dat er een hoop zaken beter kunnen, is voor mij overduidelijk. Ik heb daarentegen het volste vertrouwen in onze kandidaten die op een verkiesbare plek op de kieslijst staan. Allen zijn specialisten op hun eigen vakgebied. Geen ja-knikkersmentaliteit en bereid om daar waar nodig het college op een constructieve manier het vuur aan de schenen te leggen. Kandidaten die niet alleen kritiek uiten maar ook in staat zijn met een realistisch financieel haalbaar alternatief te komen. Stem daarom op 21 maart op een van hen indien ook u van mening bent dat het beter kan in ons dorp.