Wie hulp wil en nodig heeft, krijgt dat

  • Na twee jaar van coronamaatregelen is het nodig meer te investeren in het jongerenwerk.
  • We ondersteunen mensen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • We zorgen voor meer respijthulp (zodat mantelzorgers af en toe ook even rust hebben) ook als het meer subsidie vraagt.
  • We zorgen voor voldoende laagdrempelige en gezellige dagbesteding.
  • We bestrijden eenzaamheid door partners van de gemeente, zoals Trefpunt en Mee de Wering, te ondersteunen dan wel te subsidiĆ«ren.
  • We leggen de nadruk op positieve gezondheid (ons mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven, meedoen).
  • We investeren in vroegsignalering bij dementie, GGZ-problematiek, schulden en huiselijk geweld.
  • De gemeente (het Sociale Team) helpt inwoners wegwijs in de veelheid aan regels bij het aanvragen van hulp en ondersteuning.