Verbetering van de gemeentelijke zorg- en dienstverlening

Een kerntaak van de gemeente is de zorg voor en dienstverlening aan de inwoners. Dat geldt bijvoorbeeld voor alledaagse zaken die goed en efficiënt aan de gemeentebalie geregeld kunnen worden, het ondersteunen van culturele activiteiten, maar ook de zorg voor en ondersteuning van inwoners die het tijdelijk of langer moeilijk hebben. Wij vinden dat de gemeente Heiloo op het gebied van zorgtaken en dienstverlening veel meer kan doen voor haar inwoners. Geld besparen en overhouden op de uitvoering van deze taken, zoals in 2016 is gebeurd, mag niet meer voorkomen.

Onze plannen:

 • 􏰀Intensivering van de ondersteuning van ouderen of van mensen met een beperking zodat die op een verantwoorde wijze zelfstandig kunnen (blijven) wonen en zich fijn voelen in Heiloo.
 • 􏰀Het bieden van hulp bij het vinden van een nieuwe baan voor werklozen, ouderen en jongeren, door individuele begeleiding naar werk en met een aanbod van trainingen dat aansluit op de lokale arbeidsmarkt en lokale werkgevers.
 • 􏰀Het bieden van hulp aan gevestigde inwoners en nieuwkomers bij het wegwijs raken in de vele complexe wettelijke regelingen (bijstand, inkomens- en zorgtoeslagen), zodat de inwoners niet onnodig in financiële problemen komen als ze tijdelijk geen werk hebben.
 • 􏰀Het organiseren van goede mantelzorg en thuishulp en aangepast vervoer regelen waar dat nodig is.
 • 􏰀􏰀Actief aangeven welke sociale voorzieningen er zijn en wie er gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld welke bijzondere bijstand bestaat voor de inwoners.
 • 􏰀Aanvragen moeten ook digitaal kunnen worden uitgevoerd.
 • 􏰀Het ontvangen geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet niet voor andere doelen wordt gebruikt. De PvdA pleit voor het instellen van een sociaaldomeinreserve.
 • De mogelijkheid tot inkoop van onder andere huishoudelijke hulp dient transparant te zijn. De inkoop moet zijn gebaseerd op de kwaliteit van het te leveren product en niet op financiële gronden; “zorggericht” in plaats van ‘financieel gericht’.
 • 􏰀Sociale wijkteams en niet door BUCH-ambtenaren aangestuurde organisaties leveren zorg en welzijn in de wijken.
 • 􏰀Er moet een concreet armoedebeleid worden vastgesteld.
 • 􏰀Ouderenbeleid moet helder worden omschreven en uitgevoerd. De toenemende vergrijzing vraagt om echt maatwerk en beleid. Het moet duidelijk worden gemaakt op welke wijze de gemeente het maatwerk levert en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
 • 􏰀De gemeente houdt iedere twee jaar met bewoners een wijkschouw.
 • 􏰀Beter en gestructureerd jeugdbeleid en daadwerkelijk lik-op-stukbeleid moet uitgevoerd worden bij overlast en het bestrijden van drugshandel.