Zorg voor meer betaalbare woningen in Heiloo

Wonen, een goed onderdak hebben, is een basislevensbehoefte. Daarom is voor PvdA Heiloo wonen een kernpunt voor de komende raadsperiode. Er wordt in de komende jaren veel gebouwd in Heiloo. Maar hoe en bovenal voor wie? Wij willen dat voor de woningbouw goede en verantwoorde keuzes gemaakt worden en dat niet alleen gekeken zal worden naar datgene wat voor de kas van de gemeente Heiloo het meeste oplevert.

Dit zijn onze speerpunten voor de komende raadsperiode:

  • 􏰀Kwetsbare groepen, dat zijn jongeren, starters en ouderen (met een smalle en modale beurs), hebben extra aandacht en ondersteuning nodig bij het vinden van woonruimte.
  • 􏰀De gemeente Heiloo moet de burgers meer betrekken bij nieuwbouwplannen en hierbij jongeren benaderen met middelen die ook door jongeren gebruikt worden (social media).
  • 􏰀Er moet naast het beschikbaar stellen van grond voor koopwoningen ook meer grond worden bestemd voor de bouw van voldoende goedkopere huurwoningen waaraan voor zowel jong als oud een schreeuwend tekort is.
  • 􏰀Met meer aanbod van geschikte, betaalbare woonruimte wordt het wegtrekken van jongeren in de leeftijdklasse van 20 tot 40 tegengegaan en houden wij een gezonde mix van jong en oud in onze gemeente.
  • 􏰀In de nieuwbouwplannen gericht op de groeiende groep ouderen moet rekening worden gehouden met aangepaste woningen en betaalbare woonhofjes. Dit laatste om het contact van ouderen met elkaar te bevorderen en hun eventuele eenzaamheid te verminderen. Het PvdA- initiatief van de woonservicewijk Varne Buiten is een mooi voorbeeld.
  • 􏰀Duurzaamheid, de energieneutrale woning, moet een uitgangspunt bij woningnieuwbouw in Heiloo zijn. De gemeente moet initiatieven van de burgers op het gebied van duurzaamheid effectief stimuleren.
  • 􏰀Het aantal woninginbraken moet worden verminderd. Voorlichting en het faciliteren van inbraakpreventiescans door de gemeente, politie en ondersteuning van particuliere initiatieven, zoals buurtpreventie (whatsappalarm), worden geïntensiveerd.
  • 􏰀In de nieuwe – en ook de bestaande – woonwijken wordt door de gemeente gewerkt aan ‘klimaatadaptatie’: een betere verwerking van hemelwater en het aanleggen van meer groenstroken.