Heiloo heeft een goed verkeersplan nodig

De doorstroming van het verkeer binnen Heiloo is nu al een fors pijnpunt. Wij delen de zorgen van de bewoners van belangrijke verkeersaders dat de afwikkeling van het extra verkeer van de afslag A9 tot nog meer opstoppingen gaat leiden. Wij ervaren de inspraakprocedure over het laatste verkeersplan als een weg vol (val)kuilen en hobbels. De burgers zijn hierin te weinig serieus genomen. PvdA Heiloo dringt sterk aan op het vergroten van het draagvlak onder de inwoners.

Wij willen een verkeersplan waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de inwoners. Zelf komen we alvast op de volgende speerpunten:

  • Op werkelijke kosten gebaseerde berekeningen m.b.t. de afslag A9 en een echte, brede inspraakprocedure voor de inwoners van Heiloo.
  • 􏰀De oostelijke afslag A9, die bedoeld is om het bedrijventerrein Boekelermeer te ontsluiten, ook alleen naar het bedrijventerrein te laten lopen en niet richting Kennemerstraatweg -> Stationscentrum. Zo voorkomen wij een verkeersinfarct bij de kruising Kennemerstraatweg.
  • 􏰀Een onderzoek naar vrachtverkeer dat alleen gedurende bepaalde tijdvakken Heiloo in en uit mag.
  • 􏰀Een autovrij Looplein en Stationsplein.
  • 􏰀Optimaliseren van de mogelijkheden voor fietsers, vooral met het oog op jongeren, door bredere fietspaden en een veilige doorstroming van het snelle en langzame (fiets)verkeer.
  • 􏰀Meer 30 kilometerzones.
  • 􏰀Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de verkeersafwikkeling vanuit Heiloo naar Bergen, Egmond en Alkmaar en omgekeerd en een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een westelijke randweg.