Betere samenwerking met onze culturele instellingen en verenigingen

PvdA Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo het huidige kortetermijnbezuinigingsbeleid moet terugdraaien. Er moet beter worden samengewerkt met culturele instellingen en verenigingen en met meer waardering voor de vrijwilligers.

Voor de volgende bestuurlijke gemeenteraadsperiode wil PvdA Heiloo voor cultuur, sport en recreatie strijden voor de volgende speerpunten:

  • 􏰀Bij voetbalkunstgrasvelden vervanging van rubber als infill.
  • 􏰀Zwemles voor de basisschool in samenwerking met zwembad Het Baafje.
  • Een gemeentelijke sportpas voor mensen met een inkomen minder dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Het terugdraaien van de bezuinigingen, met name de huurverhogingen van gemeentelijke accommodaties, en intrekking van de verlaging van subsidies.
  • Meer financiële initiatieven nemen op de gebieden sport, recreatie en cultuur.
  • 􏰀Een grondige analyse vanuit de gemeente van bestaande gemeentelijke accommodaties ten behoeve van een effectiever gebruik en een verbetering van de kwaliteit van de voorzieningen in goed overleg met de gebruikers van de accommodaties.