Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Raadslid | Fractievoorzitter PvdA Heiloo

Auditcommissie | plaatsvervangend lid commissie Bestuurlijke Zaken | Woordvoerder Financien, Verkeer & vervoer, Groenvoorziening, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Recreatie & toerisme, Onderwijs
Peter Croux

Peter Croux

Penningmeester van de afdeling

Commissie Bestuurlijke Zaken | plaatsvervangend lid commissie Openbare Ruimte
Cees Rootjes

Cees Rootjes

Commissielid

Commissie Openbare Ruimte, plv. commissie Maatschappelijke Zaken