Door Ko Hemminga op 3 februari 2015

Werk aan de winkel

Als de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA  is met passie werken aan een eerlijk en sociaal Heiloo, het kader.
Het gedegen volgen van het Collegebeleid is meer dan ooit nodig. Dat doen wij in de raad en met een sterke steunfractie in de raadscommissies. De betrokkenheid van Gree, Hugo, Erik, Maarten en Hein bij het gemeentelijk “reilen en zeilen” is van grote waarde.

Terugkijkend na het 1e  jaar met het College H2000, VVD en CDA, stemt dit niet echt positief. De aanpak waarop met de extra zorgtaken door de gemeente wordt omgegaan en de wijze waarop is bezuinigd, baart de PvdA grote zorgen. Dat de gemeente regelmatig “voor het hekje” moet verschijnen is voor Heiloo ongekend. Als dit maatgevend wordt, krijgt de gemeente Heiloo wellicht een eigen loket bij de rechtbank..

In de raad van 2 februari 2015 bleek opnieuw het verschil van benadering tussen de PvdA en de collegepartijen. De keuze om van Hulp bij Huishouding een algemene voorziening te maken is mede geschraagd om bij nieuwe bezuinigingen dit zonder veel gedoe in te kunnen passen.Wij zijn voorstander van een maatwerk voorziening en verwachten dat een aantal van  de ca. 500 burgers met hulp in de huishouding, door de opgelegde eigen bijdrage noodgedwongen afhaken en zo uit het zicht van de zorgverleners verdwijnen. Met alle gevolgen van dien.

In een nota met mooie woorden vastleggen van beleid, is 1 kant van de medaille, de werkelijkheid bij uitvoering is veelal een volstrekt andere. Voor de PvdA staat de zorg voor de kwetsbare burger centraal en komt het beleid niet alleen uit de rekenmachine. Een ander voorbeeld is de wijze waarop het college omgaat met de nieuwbouw voor de firma Kaptein in de Boekelermeer. Dat burgers hier kritisch in staan, blijkt uit het WOB verzoek dat overigens nog steeds niet door het College is afgehandeld.

De onderliggende berekening van de grondexploitatie is niet volledig en daarom hebben wij in de raadsvergadering gevraagd, deze zo niet zo vast te stellen. Van de agenda te halen om het huiswerk over te maken. Helaas haalde dit voorstel het niet.
Op zich is de PvdA content met de komst van het bedrijf maar het ontbreekt aan een adequate uitleg waarom er tegen zo’n gunstige grondprijs is verkocht. Ook is niet helder gemaakt wat de risico’s voor de gemeente zijn in het totale financiële kader van de ontwikkeling Boekelermeer.
De keuze voor de situering pal naast de Kanaalweg is vaag, buiten het feit dat het een geweldige zichtlocatie is.

De kans dat, het overblijvende terrein achter het nieuwe bedrijfsgebouw wordt verkocht is klein. Op dit deel komen nieuwe bedrijven volledig in een isolement achter het enorme bedrijfsgebouw. Wethouder Dellemijn gaf aan dit niet als risico te zien. Ik schat in dat het alleen als mogelijke uitbreiding voor Kaptein interessant is. Wanneer dit op dezelfde condities gaat is er maar 1 partij spekkoper..

Kortom, er is werk aan de winkel. De inzet van de PvdA blijft kritisch waarbij in de besluitvorming een sociaal gezond en toekomstbestendig Heiloo centraal staat. 

Daar zal ik als fractievoorzitter pal voor blijven staan.

Ko Hemminga.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga