Vragen PvdA over gezondheids- en milieurisico’s bij kunstgrasvelden met rubbergranulaat

12 januari 2018

De fractie van de PvdA naar aanleiding van de uitzending van Zembla d.d. 11 oktober 2017 vragen gesteld over de gezondheids- en milieurisico’s bij kunstgrasvelden met rubbergranulaat. In de commissie Maatschappelijke Zaken van 20 november 2017 is gevraagd wanneer de beantwoording is afgerond. Omdat er nog steeds geen antwoorden zijn heeft de fractie nu op basis van artikel 33 Reglement van Orde de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van de berichtgevingen over het onderwerp;
  2. Wat is op dit moment het standpunt van het college m.b.t. de gezondheidsrisico’s enerzijds en de waarschijnlijke milieuschade anderzijds;
  3. Wat gaat de gemeente doen om de schade voor de gezondheid van gebruikers van de velden alsmede de gevolgen van bodemverontreiniging te beperken;
  4. Welke rol en bevoegdheden krijgen de betreffende sportverenigingen in Heiloo hierin;
  5. In de toezeggingenlijst commissie MZ staat dat er op 12 december jl. een voorstel in het college is besproken. Wat is de uitkomst hiervan?