Door op 5 maart 2010

Verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag is sinds vanmorgen definitief geworden en het zijn voor de PvdA twee zetels geworden. Deze zetels zullen worden ingenomen door Jacob Ouderkerken en ondergetekende. Ko Hemminga en Andre Czeyki zullen dus gaan verdwijnen uit de raad

Vanaf deze plaats wil ik mijn dank en bewondering uitspreken voor hetgeen zij voor de lokale politiek hebben gedaan. Ik kom daar woensdagavond tijdens het afscheid van de oude raad nog wel op terug. Ko gaat gelukkig voor ons in de commissie Bestuurszaken zitten en Andre wordt volgend jaar voorgedragen als voorzitter van de afdeling en wordt eveneens secretaris van de fractie

Vanaf deze plaats wil ook alle kiezers die afgelopen woensdag op ons hebben gestemd dankzeggen voor hun vertrouwen. Ons motto in de campagne “De PvdA kiest voor u” zullen Jacob en ondergetekende de komende periode proberen om te zetten in concrete maatregelen.
Of de PvdA weer aan een college gaat deelnemen is onbekend. Komende maandagavond is er een openbare bijeenkomst van alle partijen. De avond staat onder leiding van Heiloo 2000. Afwachten wat daar gebeuren gaat.

Tot slot mijn felicitaties voor allereerst D’66/Groen Links voor de klinkende overwinning. Daarnaast ook felicitaties voor Heiloo 2000 voor het voor de derde keer behouden van vijf zetels. Een knap resultaat.

Wat er de komende jaren ook gebeuren gaat, u zult van ons horen. Wij hebben immers voor u gekozen