Uitnodigingsbrief aan Heiloo-2000, VVD Heiloo en CDA Heiloo

31 maart 2018

Heiloo-2000, VVD Heiloo en CDA Heiloo hebben aangegeven met elkaar de coalitie in Heiloo te willen gaan vormen. In het persbericht hierover geven de partijen aan het voornemen te hebben te komen tot een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van D66 Heiloo, PvdA Heiloo, Gemeentebelangen Heiloo, NCPN Heiloo en Heiloo Lokaal de volgende gezamenlijke uitnodiging aan deze partijen uitgedaan:

Heiloo, 31 maart 2018

Naar aanleiding van uw persbericht van 26 maart jongsleden, waarin u aankondigt een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma op te willen stellen, nodigen D66 Heiloo, PvdA Heiloo, Gemeentebelangen Heiloo, NCPN Heiloo en Heiloo Lokaal u uit voor een gesprek onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider.

Graag zouden we spreken over het borgen van het duale stelsel, het verbeteren van de samenwerking in de gemeenteraad en het beter betrekken van inwoners van Heiloo bij besluitvorming.

Kernpunt van gesprek is wat ons betreft in elk geval de financiële positie van Heiloo. Om de komende periode de controlerende taak van de gemeenteraad inhoud te kunnen geven, achten wij een onafhankelijke toetsing van de integrale financiële positie van de gemeente Heiloo van fundamenteel belang. De gemeenteraad heeft nu onvoldoende inzicht in de risico’s die de gemeente loopt, nu en in de toekomst.

Wij kijken uit naar een open dialoog waarin we ons gezamenlijk inzetten voor de inwoners van Heiloo.

Met vriendelijke groet,

De fractievoorzitters:

D66 Heiloo Fons Hopman,
PvdA Heiloo Ko Hemminga
Gemeentebelangen Heiloo Edith de Jong
NCPN Willem Gomes
Heiloo Lokaal Tijmen Valkering.