Door Ko Hemminga op 26 oktober 2013

Thema-avond “Zorg Lokaal” 12 november 20.00 uur in het Trefpunt

Zorgtaken van het Rijk en de provincie gaan naar de gemeente.
Welke gevolgen heeft dit voor u?

 

 

 

  • Het verzorgingshuis verdwijnt en de gemeente zorgt voor kwetsbare burgers.
  • De jeugdwet komt per 2015 op de schouders van de gemeente.
  • Hoe waarborgen we de toegang tot adequate zorg?
  • De wijkzorg in het middelpunt.

Ko Hemminga, raadslid van de PvdA Heiloo, praat u bij over deze onderwerpen.

Het Trefpunt
Abraham du Bois-hof 2
1852 EZ Heiloo
zaal open om 19.30 uur

Inlichtingen:
E-mail: pvdaheiloo@gmail.com

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga