21 maart 2016

Thema-avond over de toekomst van de sociale volkshuisvesting in Heiloo

De afdeling Heiloo organiseert op woensdag 13 april a.s. een thema-avond over de toekomst van de sociale volkshuisvesting in Heiloo. Aan de hand van een aantal inleidingen komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Wat betekent de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt in het kader van de scheefgroei en doorstroming;
  • Neemt Heiloo voldoende verantwoordelijkheid voor het realiseren van sociale woningbouw in het kader van de regionale behoefte, de huisvesting van statushouders en de wens van veel starters om hun woon carrière in Heiloo te kunnen starten;
  • wat betekent bouwen voor de regionale behoefte en de regionale toewijzing;
  • Langer thuiswonen is tegenwoordig het motto, wat betekent dit en zijn er mogelijkheden om dit aanvaardbaar te maken en te houden.
De inleidingen worden verzorgd door Albert de Vries, lid Tweede Kamer en woordvoerder wonen, Dick Tromp (directeur/bestuurder Kennemerwonen) en Jacob Ouderkerken, oud-wethouder Volkshuisvesting. De avond wordt geleid door Cees Rootjes, afdelingsvoorzitter PvdA.
De avond wordt gehouden in Het Trefpunt en start om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open.