Door Ko Hemminga op 23 februari 2015

Stem sociaal, stem PvdA provinciaal

Eerlijk delen tussen arm en rijk maar ook het eerlijk delen tussen stad en platteland.
De PvdA kijkt verder dan de korte termijn en heeft de daadkracht en het lef om als dat moet, in te grijpen om onze toekomst veilig te stellen.

Dat doen wij in Den Haag en Europa waar Jeroen Dijsselbloem de financiën op orde brengt. In deze lastige periode neemt de PvdA landelijk en provinciaal haar verantwoording. Niet van de zijkant “roeptoeteren” maar in zwaar weer doen wat nodig is.

Noord-Holland vraagt om integere bestuurders en dus geen onverantwoordelijk gedoe. Geen provinciale tegoeden bij Icesave of een oud gedeputeerde bij de rechter ter verantwoording voor mogelijke corruptiepraktijken..

Voor de PvdA staan de volgende uitgangspunten centraal: 

  • Inzet van een provinciale werkambassadeur voor extra banen en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt met meer stageplekken.
  • Goed en toegankelijk openbaar vervoer.
  • Betaalbaar wonen door meer sociaal bereikbare huur- en koopwoningen.
  • De natuur is en blijft voor iedereen.
  • Het voorzieningenniveau op peil i.p.v. de kaalslag die nu in Heiloo gaande is.
  • Werken aan een schoon leefmilieu in een houdbare economie.

 Kortom, stem verstandig, stem PvdA.

Ko Hemminga.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga