17 maart 2015

Sluiting politiebureau Heiloo.

De PvdA Heiloo heeft schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van het politiebureau. Dit naar aanleiding van berichten dat de politiepost zal worden gesloten.


Bijgaand de beantwoording van het College waarmee klip en klaar is dat de politiepost sluit. Of de insteek dat techniek en een paar uur een steunpunt in de gemeente dit adequaat zal compenseren, is de vraag. Daarbij komt dat niet iedereen thuis in de digitale wereld..

1. Bent u bekend  met dit bericht waarom is de Raad hiervan niet op de hoogte?
Wij zijn bekend met dit bericht. Tijdens de commissie in april was het de bedoeling u hiervan op de hoogte te stellen. Overigens heeft de portefeuillehouder u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor zover die ook bij hem bekend waren.

2. Indien dit zo, is welke redenen liggen ten grondslag aan dit besluit?
Voor het vertrouwen van de burgers en bedrijven in de politie is bereikbaarheid, beschikbaarheid en een optimale politiedienstverlening van wezenlijk belang. Vanuit de gedachte dat het directe contact bepalend is voor het vertrouwen van de burger, heeft de politie ‘dienstverlening’ tot één van de centrale verbeterthema’s benoemd en is het dienstverleningsconcept vernieuwd. Kern van het dienstverleningsconcept is dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie gewaarborgd is door dienstverlening aan te bieden via meerdere kanalen. Denk hierbij aan 24-uurs bereikbaarheid via telefoon, internet, de mogelijkheid van aangifte opnemen bij de burger thuis of op straat waar het incident plaatsvond, 3D aangifte en aangifte op bureau. De uitbreiding van het aantal wijkagenten maakt ook onderdeel uit van de verbeterde en meer uitgebreide dienstverlening. Daarnaast heeft de politie echter ook een bezuinigingsopdracht, waarbij de politie liever bezuinigt op stenen dan op dienstverlening.
Dit sluit ook aan op de belevingswereld van veel burgers over moderne dienstverlening door de overheid.

3. Wat is dan de planning van de sluiting van het politiebureau?
Tot en met 2015 worden er geen bureaus gesloten. In de periode 2015 – 2025 worden circa 200 van de huidige fysiek locaties gesloten in Nederland. Het gaat om een geleidelijk proces. Het huidige politiebureau in Heiloo staat in de planning om gesloten te worden, maar niet eerder dan dat er alternatieve huisvesting is gevonden voor een nevenvestiging binnen de gemeente Heiloo. Uitgangspunt is dat in elke gemeente binnen het verzorgingsgebied van de politie-eenheid Noord-Holland een politievestiging is/wordt ingericht. De politie zal samen met de gemeente verkennen in welke vorm en waar de nevenvestiging kan worden gerealiseerd. Op korte termijn zal naar verwachting het bureau Heiloo dus nog niet gesloten worden.

4. Hoe ziet het communicatie traject naar de burgers eruit?
Indien bekend is waar de nieuwe politievestiging komt en wanneer het huidige politiebureau in Heiloo gesloten wordt, zal dat breed gecommuniceerd worden. Uiteraard wordt het communicatietraject vooraf afgestemd tussen gemeente en politie.

5. Hoe wordt gegarandeerd dat de veiligheid en dienstverlening aan de burgers van Heiloo geen enkele schade zal oplopen bij een eventuele sluiting?
Sluiting van het bureau in Heiloo betekent niet dat de politie niet meer bereikbaar is voor onze inwoners. Ze zijn alleen op een andere, moderne, manier bereikbaar. Met de komst van het nieuwe dienstverleningsconcept kunnen burgers in toenemende mate zelf kiezen wanneer en op welke manier zij in contact komen met de politie. Welk middel zij ook kiezen; de politie is er altijd. Een betere bereikbaarheid zorgt juist voor meer veiligheid. Deze hele ontwikkeling brengt uiteindelijk ook meer politiemensen op straat die bovendien met behulp van moderne technieken efficiënter en nog nauwkeuriger kunnen werken.