PvdA wil onderzoek naar kwetsbare inwoners van Heiloo

Door Annemarieke Nierop op 19 juni 2018

Weet iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft de gemeente wel te vinden? En sluit de zorg die de gemeente aanbiedt wel aan bij wat kwetsbare inwoners nodig hebben? In een motie die de PvdA Heiloo indiende bij de gemeenteraadsvergadering van 18 juni, roept zij de wethouder op hier onderzoek naar te doen. De motie is aangenomen, alleen de fracties van VVD en CDA stemden tegen.

Waarom dit onderzoek nodig is

Iedereen in Heiloo kent wel iemand in zijn straat waarvan hij weet: met die meneer of mevrouw gaat het niet helemaal goed. Waar mogelijk proberen we elkaar natuurlijk te helpen, met boodschappen doen, met advies, met een praatje.

Maar er zijn ook mensen die geen hulp krijgen. Die er een beetje buiten vallen. Omdat ze niet om hulp vragen bijvoorbeeld. Of omdat ze zich er niet van bewust zijn dat hun leven uit de hand aan het lopen is. Of misschien staan ze gewoon niet zo open voor anderen. Ouderen die alleen wonen kunnen op deze manier in problematische schulden terechtkomen, kunnen vervuilen, troost zoeken in alcohol, vereenzamen. Ik heb het allemaal gezien, ook in ons Heiloo, waarin we elkaar allemaal kennen en groeten op straat.

Mensen die hulp nodig hebben, weten – blijkt in de praktijk – niet altijd hoe ze deze hulp kunnen regelen. Waar ze zich moeten melden. Ook mensen in hun omgeving weten dit niet altijd goed. Alle voorlichtingscampagnes over sociale wijkteams en de sociale kaart van de gemeente ten spijt.

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat veel taken rond de zorg en begeleiding van burgers op het bordje van de gemeente kwamen te liggen. Dit is een goed moment om een pas op de plaats te maken en te onderzoeken of het huidige voorzieningenaanbod van de gemeente Heiloo voldoende bekend is bij de burgers en of deze daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van kwetsbare inwoners.

De motie

Met deze motie roepen wij het college op onderzoek te doen naar de hulpbehoeften van kwetsbare inwoners van Heiloo, waarbij via gesprekken met sleutelinformanten zoals de Stichting Welzijn, wijkprofessionals, huisartsen en met kwetsbare burgers zelf de leefsituatie en de (mogelijk verborgen) behoeften van burgers in kaart worden gebracht. Op basis hiervan vragen we het college op te beoordelen of het huidig voorzieningenaanbod voldoende bekend is bij inwoners van Heiloo en of dit voldoende aansluit bij hun behoeften.

We willen graag dat eind 2018 de eerste resultaten van het onderzoek aan de raad worden gerapporteerd. En ja, een dergelijk onderzoek zal geld en mankracht kosten. Maar geld zou het probleem niet mogen zijn. Al was het maar omdat de gemeente Heiloo in 2017 een overschot heeft op de begroting Wmo-begeleiding van € 393.000 en voor Wmo-voorzieningen van € 187.000 (concept jaarrekening 2017).

Heeft u hulp of ondersteuning nodig en denkt u dat de gemeente u kan helpen? Neem dan contact op met het sociaal team van de gemeente via  sociaalteamheiloo@debuch.nl of per telefoon: 072 535 66 66.

Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

In 2007 verhuisde ik met man en drie kinderen vanuit Amsterdam naar Heiloo. Inmiddels is het moeilijk voor te stellen dat we hier ooit niet woonden. Het fijne van Heiloo vind ik de gemoedelijkheid – de buurman die zonder kloppen binnenkomt om sperziebonen uit zijn tuin te brengen, de kinderen die overal zelf naartoe kunnen

Meer over Annemarieke Nierop