PvdA-motie aangenomen: behoud geld armoedebestrijding kinderen Heiloo

12 januari 2018

Tijdens de gemeenteraad 5 februari 2018 is een PvdA-motie aangenomen om geld dat bedoeld is voor het bestrijden van armoede onder kinderen in Heiloo ook aan dit doel uit te geven. Alleen VVD en CDA stemden tegen.

Waarom deze motie?

Op 20 september 2016 is door de toenmalig PvdA-staatssecretaris Klijnsma, structureel een bedrag van € 100 miljoen vrijgemaakt voor de armoedebestrijding onder kinderen. De gemeente Heiloo heeft hiervan in 2017 een bedrag van € 53.721 ontvangen.

Het college wilde dit geld in de algemene middelen storten, en dus niet specifiek gebruiken voor het ondersteunen van kinderen in Heiloo die in armoede leven. Dat bleek op 18 januari jl., toen het College van Burgemeester en Wethouders antwoordde op vragen van de PvdA.

De PvdA vindt dit niet in de haak. Het geld moet geheel worden ingezet voor de bestrijding van armoede onder kinderen in Heiloo. Daarom is in de motie vastgelegd om de “Klijnsma gelden”, apart in de begroting op te nemen en zo te zorgen dat het geld niet aan andere zaken kan worden besteed.

Uit cijfers blijkt dat, tot de leeftijd van 18 jaar, er in Nederland 378.000 in kinderen in armoede leven waarvan 117.000 kinderen langdurig. Ook in Heiloo is er armoede onder kinderen. Volgens CBS onderzoek d.d. 17 januari jl., heeft in ons dorp, bijna 5% een laag inkomen. Deze kinderen kunnen vaak niet sporten, geen zwemdiploma’s halen, geen verjaardagsfeestje vieren.

Om de vinger aan de pols te houden, is in de PvdA-motie bovendien vastgelegd dat de commissie Maatschappelijke Zaken jaarlijks in het 1e kwartaal bekend maakt waaraan het geld is uitgegeven en welke resultaten er zijn bereikt in de bestrijding van armoede onder de kinderen in Heiloo.