Door Ko Hemminga op 2 juni 2013

Nu vaart met Nieuw Varne

In de raadsvergadering van 4 februari 2013, is een eind gekomen aan een “Echternachse processie”. Blijkbaar is ook in Heiloo 3 keer scheepsrecht. Nadat het Stedenbouwkundig Masterplan Nieuw Varne voor de derde keer op de raadsagenda stond, is uiteindelijk nu toch de stap naar het bestemmingsplan gezet.

Het PvdA initiatiefvoorstel van 15  juni 2009, tot het transformeren van de campingterreinen naar een woonservicewijk voor jong en oud, is voor Heiloo van groot belang. Met de vaststelling van het masterplan wordt adequaat ingespeeld op de veranderingen in de zorg. Dat met het “meestribbelen” van H2000 en de VVD, mijn amendement om de weeffout te corrigeren in de  bouwhoogte, unaniem  is aanvaard, maakt de weg vrij om vaart te maken met Nieuw Varne. Dat Bouwfonds wil en kan ontwikkelen helpt uiteraard en maar zegt ook iets over de kwaliteit van het plan. De in het plan opgenomen 40% sociale en categorie 2 woningen (goedkope koop- en huurwoningen), is een impuls voor  “de starters” in Heiloo.

Door de toename van ruim  220 extra woningen is er ook een positief effect voor het winkelcentrum Het Hoekstuk.  Met de opzet waarbij de indeling van de woningen aan WoonKeur voldoen,  is de levensloopbestendigheid geborgd.  Ergo, wanneer nodig, het zo lang als mogelijk zelfstandig wonen, in combinatie met een zorgvraag .Omdat sinds 1 januari 2013  het verzorgingshuis als voorziening wordt afgebouwd en de AWBZ alleen de echt onverzekerbare zorg zal gaan dekken, worden initiatieven zoals  Nieuw Varne meer dan ooit van belang voor de burgers van Heiloo. De toename  van het 75+ers in de gemeente is een feit  met het gegeven dat vanaf deze leeftijd de zorgvraag  in de regel gaat toenemen. Gelukkig betreft het in getal 2350 veelal vitale 75+ers. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen.Vanuit  de politiek moet  je ook vooruitkijken en met een toename naar 2900, 75+ers in 2030 (1 op de 8 inwoners van Heiloo,  is dan ouder dan 75 jaar) , moet er rekening worden gehouden met een extra zorgvraag.  Om dit op te vangen is de kern van ons PvdA initiatiefvoorstel uit 2009.  Zorgen dat je in de vertrouwde omgeving kan blijven  en niet noodgedwongen naar Schagen te moeten verhuizen..Dat het zorgkantoor (de organisatie die namens de verzekeraars de zorg inkoopt ), in Heiloo in  totaal 60 plaatsen aan extra AWBZ capaciteit  wil toestaan, is een plus.De 40 plaatsen in de zware zorg die Magenta voor haar rekening worden genomen en de 12 plaatsen voor de woongroep  jongeren met een beperking, zijn evident.Dat de Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo  -sinds 2008 al bezig met de ontwikkeling van deze jongeren woongroep-  nu in Nieuw Varne onder dak komt, is geweldig.Deze “op eigen kracht ontwikkeling”, verdiend groot  respect . Niet voor niets heeft de Provincie Noord-Holland subsidie verstrekt aan dit project en is het een mooie uitkomst voor de jongeren en de ouders, met dank aan Kennemer Wonen.

Kortom, het is nu echt zaak om vaart te maken met de bouw van Nieuw Varne.

Ko Hemminga.

 

 

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga