Motie: Tegengaan leegstand winkelpanden

Door Annemarieke Nierop op 19 juni 2018

Wie op een mooie dag door Heiloo loopt, valt op hoe levendig het dorp is. Er zijn mooie winkels, er is gezellige horeca. Heiloo leeft. En al die winkels en horeca zorgen ook nog eens voor veel werk.

Maar er is ook leegstand. Al jaren. In het stationsgebied wordt de vreugde over de komst van IJssalon Pinoccio overschaduwd door de donkere winkelruiten van het pand daar tegenover. Daar zat de De Schrijverij maar die is failliet.

Ook in het gebied rond het Witte Kerkje staan veel winkeletalages ongezellig leeg. Dat is geen prettig gezicht. Het is ook niet goed voor de ondernemers in en rond het Loo.

Leegstand is uiteraard een probleem voor de eigenaar van het vastgoed. Maar het is ook een probleem van de gemeente, van het college. Het gaat namelijk ook over leefbaarheid in het dorp, over werkgelegenheid.

De gemeente kan een sleutelrol spelen bij het aanpakken van leegstand:

  1. Door een visie te ontwikkelen, samen met betrokken ondernemers, eigenaren van panden en inwoners. De gemeente kan het debat entameren over vernieuwende, toekomstbestendige alternatieve bestemmingen voor panden waarin voorheen detailhandel zat. Bijvoorbeeld door ook oog te hebben voor mogelijke sociale, maatschappelijke en culturele bestemmingen van leegvallende ruimtes.
  2. Door te bemiddelen tussen partijen.
  3. Door randvoorwaarden te scheppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over parkeerplekken, de inrichting van de publieke ruimte, of omzetting van de bestemming van bedrijfspanden.

De Regionale Detailhandelsvisie 2025 geeft de kaders aan voor de toekomst van de regionale detailhandel. Het is aan de gemeente Heiloo om binnen die kaders een concreet plan van aanpak te maken voor de detailhandel in Heiloo. Waarbij leegstand wordt aangepakt en Heiloo ook in de toekomst een levendig dorp is, zonder de triestheid van lege winkelruiten.

In de motie die de PvdA Heiloo samen met CDA Heiloo indiende op 18 juni, roepen we de gemeente op met stakeholders, winkeliers en vastgoedeigenaren in gesprek te gaan en om leegstand aan te pakken.

De motie is aangenomen met steun van alle partijen, uitgezonderd Heiloo 2000.

 

Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

In 2007 verhuisde ik met man en drie kinderen vanuit Amsterdam naar Heiloo. Inmiddels is het moeilijk voor te stellen dat we hier ooit niet woonden. Het fijne van Heiloo vind ik de gemoedelijkheid – de buurman die zonder kloppen binnenkomt om sperziebonen uit zijn tuin te brengen, de kinderen die overal zelf naartoe kunnen

Meer over Annemarieke Nierop