Door Erik Smits op 4 oktober 2010

Ketel terecht!

Vanaf 19 september is het zwembad Het Baafje gesloten. Wat ons betreft de discussie rondom de watertemperatuur echter nog lang niet. Door de vervroegde sluiting is het zwembad namelijk veel korter open gebleven dan de 4 maanden die aanvankelijk gepland waren. De abonnementhouders worden weliswaar gecompenseerd, maar het blijft jammer voor de vaste badgasten die graag wat langer hadden willen genieten.

De oorzaak van de late opening en vroege sluiting is de al veel besproken watertemperatuur. De hamvraag hierbij is wat de minimale watertemperatuur mag zijn, waarbij men nog kan spreken over “een aangename temperatuur”. Op deze vraag zal nooit een eenduidig antwoord gegeven kunnen worden, want dit blijkt heel subjectief te zijn. Wat voor de één nog ijskoud is, wordt door de ander als aangenaam ervaren. Een beetje googelen en een kleine rondgang bij de gasten van Het Baafje leert dat 22 à 23 graden als een goede minimumtemperatuur wordt gezien. In de maand juni werd die echter sporadisch gehaald, in juli en augustus was het er ruim boven, waarna in september de temperatuur weer wegzakte tot onder bibberniveau.

Dit najaar zullen de perikelen rondom het Baafje door de politiek geëvalueerd gaan worden. Teneinde een weloverwogen standpunt te kunnen innemen, wil de PvdA vooral de juiste feiten boven tafel krijgen. Op de volgende vragen zal in dat kader een helder antwoord moeten komen:

– Wat heeft de investering van de zonnecellen en de daarmee losgekoppelde ketel aan respectievelijk energiebesparing, onderhoudskosten, comfort, duurzaamheid en wellicht reductie CO2-emissie opgeleverd of gekost?

–  Wat waren de afspraken (garanties cq. toezeggingen) met de leverancier van de nieuwe installatie m.b.t. de prestaties? En in hoeverre zijn deze nagekomen?

– Wat is de werkelijke status van de oude ketel? Men zegt dat hij technisch afgekeurd is, maar een officieel rapport is er niet van. Op de site van Heiloo2000 las ik dat de oude ketels verdwenen zijn. Alsof er meer zouden zijn. Onzin! Ja, er is nog een cv voor het gebouw, maar daarmee houd je geen zwembad op temperatuur. En verdwenen is die oude ketel ook niet. Wel losgekoppeld om te besparen op vastrecht.

– Wat zijn mogelijke alternatieven voor verwarming door louter de zonnecellen? Een zeecontainer met houtverbrandingsinstallatie schijnt een goed systeem te zijn. Wat mij betreft in ieder geval de moeite van het onderzoeken waard.

– Wat zijn de exploitatiekosten bij de verschillende alternatieven? Komen er bij een hogere temperatuur ook meer bezoekers en zullen er bezoekers wegblijven als de temperatuur op hetzelfde niveau blijft?

Uiteindelijk zal, met het oog op de verwachte bezuinigingen waar de gemeente Heiloo mee te maken krijgt, het totale kostenplaatje van een comfortabel verwarmd buitenzwembad zorgvuldig afgewogen dienen te worden tegen het maatschappelijk nut dat een gemeentelijk openluchtzwembad als het Baafje vertegenwoordigt. Dit zal zonder enige twijfel verhitte discussies opleveren, waar waarschijnlijk met geen ketel tegenop valt te stoken.

Erik Smits

Erik Smits

Erik Smits

Tomsonbos 58 1852AH Heiloo

Meer over Erik Smits