Schriftelijke vragen ex artikel 39 over decentralisaties (3)