Stop met aanbesteden van de specialistische jeugdzorg

Door Annemarieke Nierop op 5 maart 2019

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 maart riep de PvdA de wethouder op te zoeken naar alternatieven voor de aanbesteding van de specialistische jeugdhulp.

Waarom we moeten stoppen met aanbesteden

De aanbesteding van de gespecialiseerde jeugdhulpverlening aan een nieuwe partij (Horizon in plaats van Parlan) per februari 2019 heeft in onze provincie voor zeer veel onrust gezorgd. Toen dit speelde in de media, hebben we ons stil gehouden, omdat je op zo’n moment – als de emoties hoog oplopen – als gemeenteraadsleden niet zoveel kunt doen.

Nu vinden we het tijd kritisch te kijken naar waar het mis ging, en vooral hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Wij zijn van mening dat toepassing van het aanbestedingsregime op de zware en gespecialiseerde jeugdzorg en de kinder-psychiatrische zorg een risicovolle en kostbare systeemfout is geweest.

Risicovol voor de kinderen die het betreft, ongewenst wat betreft de spanningen die dit met zich meebrengt elke keer als er weer opnieuw moet worden aanbesteed, ook voor het personeel. En als dat nog niet voldoende argumenten zijn: ook financieel is het aanbesteden van de specialistische jeugdhulp nadelig. De frictiekosten zijn groot: Heiloo moet nu meebetalen aan ‘lege bedden’ bij Parlan.

Binnen de jeugdzorg zelf is niemand blij met de aanbesteding. Zie het interview in NRC Handelsblad van zaterdag 2 maart met Hans du Prie, bestuurder van Horizon – de partij dus die nu de specialistische jeugdzorg in onze regio verzorgt. Du Prie zegt in dit artikel: ‘We zitten gevangen in systemen die we niet wilden. […] In plaats van na te denken over betere jeugdzorg besteden we 80% van onze energie aan de vraag hoe we deze periode doorkomen.’

Ook de aanbieders van de zorg willen dus van het systeem van aanbesteden af!

Of gekozen wordt voor aanbesteding of  voor een andere manier van zorg inkopen, is een keuze van de gemeente. De gemeente Heiloo kan – samen met de gemeenten waarmee ze de specialistische jeugdhulp organiseert – er bijvoorbeeld ook voor kiezen instellingen die deze jeugdhulp verlenen te subsidiëren.

Wij hebben het college (CDA, Heiloo2000 en VVD) opgeroepen om voortvarend op zoek te gaan naar alternatieven voor het huidige aanbestedingsregime in Heiloo.

Helaas was alleen Gemeentebelangen Heiloo het met ons eens. D66, Heiloo Lokaal, VVD, CDA en Heiloo2000 stemden tegen.

Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

In 2007 verhuisde ik met man en drie kinderen vanuit Amsterdam naar Heiloo. Inmiddels is het moeilijk voor te stellen dat we hier ooit niet woonden. Het fijne van Heiloo vind ik de gemoedelijkheid – de buurman die zonder kloppen binnenkomt om sperziebonen uit zijn tuin te brengen, de kinderen die overal zelf naartoe kunnen

Meer over Annemarieke Nierop