Heiloo2000, CDA en VVD kiezen voor minder jongerenwerk en minder respijtzorg

Door Annemarieke Nierop op 5 maart 2019

Het Trefpunt voert al sinds november actie om het jongerenwerk op hetzelfde niveau te kunnen uitvoeren als vorig jaar en om een nieuw project te kunnen beginnen met respijtzorg in Heiloo. Daarvoor is een bedrag van rond de € 20.000 nodig. Geen onoverkomelijk bedrag voor een gemeente als Heiloo.

PvdA Heiloo steunt het Trefpunt. Wij vinden het belangrijk dat het jongerenwerk ten minste op hetzelfde niveau kan doorgaan. En extra initiatieven rond respijtzorg zijn hard nodig. Dat blijkt ook uit signalen die het sociaal team krijgt.

In de gemeenteraadsvergadering van 4 maart 2019 hebben we daarom gevraagd de subsidie voor het Trefpunt te verhogen. Tevergeefs helaas.

De extra subsidie kan niet worden toegekend – aldus CDA-wethouder Beens – vanwege ‘precedentwerking’ en omdat we nu eenmaal de procedures volgen en achteraf dus niet nog weer extra subsidie aan een instelling kunnen gunnen.

Wij vinden dit een bureaucratische, technocratische en defensieve manier van politiek bedrijven. Alsof het soepeltjes volgen van de procedures belangrijker is dan het jongerenwerk dat nu om zeep geholpen wordt!

Wethouder Beens vreest dat anders ook andere partijen – de Beun, de bibliotheek, de muziekschool? – extra subsidie zullen aanvragen.

Wij roepen die instellingen juist op van zich te laten horen!

Als ze dat niet doen, weten ze een ding zeker: ook volgend jaar en het jaar daarna en daarna zullen ze weer worden gekort op hun subsidie. Stichtingen en verenigingen met een maatschappelijke functie zijn geen knip voor de neus waard als ze niet van zich laten horen als door voortdurende bezuinigen belangrijke voorzieningen en diensten verdwijnen.

Immers: de afgelopen vijf jaar bezuinigde het college van CDA, VVD en Heiloo2000 al 33% op de subsidies voor cultuur, welzijn en sport. In 2014 werd nog € 1,9 miljoen aan subsidies hiervoor uitgegeven. In 2019 is daar nog maar € 1,25 miljoen van over.

Annemarieke Nierop

Annemarieke Nierop

In 2007 verhuisde ik met man en drie kinderen vanuit Amsterdam naar Heiloo. Inmiddels is het moeilijk voor te stellen dat we hier ooit niet woonden. Het fijne van Heiloo vind ik de gemoedelijkheid – de buurman die zonder kloppen binnenkomt om sperziebonen uit zijn tuin te brengen, de kinderen die overal zelf naartoe kunnen

Meer over Annemarieke Nierop