Financiële beschouwingen op de programmabegroting 2016