Door op 12 maart 2010

Epiloog & proloog

Epiloog: Afgelopen woensdag was het zover, mijn afscheid van de gemeenteraad. Toen ik in maart 2006 zitting nam in de gemeenteraad raakte ik bekend met een aantal nieuwe fenomenen: moties, amenderingen, interrupties, eerste en natuurlijk tweede termijnen, maar ook het via de voorzitter indirect debatteren in de derde persoon enkelvoud

Debatten met commissieleden en raadsleden, voor wie ik ondanks het verschil van inzicht over verscheidene standpunten in de loop der jaren een toenemend respect heb gekregen en met wie ik een goede band heb opgebouwd. Groot respect heb ik eveneens gekregen voor de leden van het college die vaak het vuur aan de schenen kregen gelegd en die keer op keer een spervuur aan vragen van een kritische commissie of raad moesten zien te pareren.

Over het algemeen heb ik een broertje dood aan afscheid nemen. Het afscheid van woensdagavond voelde echter niet als zodanig aangezien ik vanwege de bescheiden omvang van ons dorp de meesten nog wel tegen het lijf zal lopen. Diegenen die hun termijn met 4 jaar prolongeren wens ik veel suc6 met de invulling van hun raadactiviteiten gedurende de komende raadsperiode. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de nieuwbakken raadsleden die donderdag zijn geïnstalleerd.

Proloog: Eenenzeventig dorpsgenoten hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem op mij uitgebracht. Via deze weg wil ik u dan ook allen bedanken voor het vertrouwen dat u op die manier over mij heeft uitgesproken. Hoewel ik niet meer in de raad zit zal ik mij de komende tijd op een andere manier binnen de PvdA voor Heiloo blijven inzetten. In dat kader zijn uw stemmen niet verloren gegaan en beschouw ik ze als 71 duwtjes in de rug in de juiste richting waarvoor nogmaals mijn dank.