Drukbezochte PvdA thema-avond over geluidshinder Schiphol

Door Ko Hemminga op 15 december 2019

In een goed gevulde zaal in de bibliotheek van Heiloo is dinsdagavond 10 december druk gediscussieerd over de groeiende overlast door Schiphol. De avond werd geopend door Ko Hemminga – fractieleider van de PvdA Heiloo – die de avond had georganiseerd. Ko trapte af met een schets van de historische ontwikkeling van Schiphol en liet zien hoe na de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 onze regio pal onder een belangrijke aanvliegroute naar Schiphol kwam te liggen.

De toename van het aantal vluchten en met name het aantal nachtvluchten – zo’n 32.000 per jaar – en de vaak lage aanvlieg-hoogten (circa 600 meter) maken dat de geluidsoverlast door vliegverkeer inmiddels tot recordhoogte stijgt. Ter indicatie: op de route van de parallelle Zwanenburgbaan wordt circa tweeënhalf keer hoger aangevlogen.

Na Ko zijn inleiding gaf Jacobje Visser van GGD Hollands Noorden een inkijkje in de gezondheidsrisico’s die mensen lopen als nachtrust structureel wordt verstoord door geluidsoverlast. Alleen al in Heiloo wordt geschat dat het aantal mensen met ‘ernstige slaapverstoring’ als gevolg van vliegverkeer op circa 4100 inwoners ligt.

Uit GGD-onderzoek blijkt dat Heiloo hoog scoort met klachten over geluidsoverlast, net als onze buurgemeenten Bergen, Castricum en Uitgeest. In de zaal waren ook vertegenwoordigers van het Platform Vlieghinder Regio Castricum (www.vlieghinder.nl/paginas/page/over-ons), die duidelijk uitleg gaven hoe deze vereniging zich inzet om de hinder te verminderen.

Het was een levendige en leerrijke bijeenkomst die ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen. De lokale en regionale politiek mag het niet langer laten afweten en moet opkomen voor het recht van inwoners op een onverstoorde nachtrust!

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga