Door Ko Hemminga op 3 juli 2013

Dojo ’t Loo opnieuw aan het lijntje gehouden.

In de raad van 1 juli 2013 stond het initiatiefvoorstel van de PvdA over Dojo ’t Loo op de rol.
Kern is na ruim 4 jaar aanmodderen in het overleg met de gemeente Heiloo, eindelijk “spijkers met koppen te slaan” en een broodnodige uitbreiding op een naastgelegen terreintje mogelijk te maken.
Doordat H2000, VVD en het CDA het voorstel niet wilden steunen is er helaas nog steeds geen helderheid ondanks dat het PvdA voorstel budgetneutraal is.

Het is wrang dat voor sommige partijen blijkbaar  het credo “pappen en nathouden” boven daadkracht gaat. Dat een toonaangevend, landelijk en internationaal succes boekende vereniging in Heiloo,  zo wordt belemmerd is ronduit treurig.  Als schrale troost gaf het college van B&W aan de komende maanden met een nieuw voorstel voor Dojo ’t Loo te komen.

Gezien de voortgang in de afgelopen 4 jaar,- wat veel weg heeft van een fors remmende slak-, is het nu echt tijd om het gedoe over een “postzegel”  grond op te lossen. Het bestuur, de 400 leden en vrijwilligers van Dojo ’t Loo verdienen dit.
Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga