Algemene politieke beschouwingen op de Kadernota 2018