Afvalscheiding op de schop

Door Ko Hemminga op 6 september 2020
Weinig inwoners van Heiloo zal het zijn ontgaan: de gemeente is overgestapt op een andere manier van  afval ophalen en verwerken. Er komen extra rolcontainers en ondergrondse containers voor plastic- metaal- en drankverpakkingen (pdm). En vanaf volgend jaar moeten inwoners van Heiloo  gaan betalen voor het restafval dat ze aanbieden.

Het doel is natuurlijk mooi: een betere afvalscheiding, hergebruik van plastic en metalen en compostering van groente- en fruitafval. En bovendien zijn we dan verlost van de plastic zakken met pdm-afval die vaak openscheuren, waardoor plastic afval op straat belandt.

Toch vinden we dat de nieuwe manier van afval scheiden per direct moet stoppen.

Wat gaat er nu mis?
  • Het grondstoffenplan dat in juni 2020 in de gemeenteraad is vastgesteld, is onvolledig. De PvdA wilde het daarom van de agenda hebben en stemde tegen. De gevolgen van het plan zijn namelijk niet goed doorgesproken met de bewoners. Sommige mensen die slecht ter been zijn moeten nu bijvoorbeeld sjouwen met hun vuilnis naar een ondergrondse stortplaats. En sommige mensen hebben veel restafval, zonder dat ze dit kunnen terugbrengen (denk aan incontinentiemateriaal, luiers etc); zij moeten hier straks wel extra voor betalen.
  • Bovendien is het risico groot dat als inwoners moeten betalen voor hun restafval, sommigen hun restafval bij het groenafval of bij het pdm-afval zullen zullen stoppen, waardoor de facto de hele afvalscheiding teniet wordt gedaan. Dat is in elk geval de ervaring in andere gemeentes, die dit systeem van afval scheiden al eerder invoerden (en die hier nu vaak op terugkomen).
  • Dit systeem van afval scheiden waarvan we van tevoren al weten dat het niet goed werkt in andere gemeenten – en waar veel burgers tegen protesteerden – kost Heiloo een eenmalige investering van € 1,7 miljoen. (Wat we daar niet van zouden kunnen doen! Een extra sporthal, de Vrienden van de Beun in de lucht houden, de muziek- en dansschool verbouwen, het zwembad renoveren….)
  • Daar komen de kosten voor extra afvalbakken en de stijging van de jaartarieven per 2021 nog bij.
Het traject heeft helaas veel overeenkomsten met de Diftar debacle van twintig jaar geleden, waar onder leiding van – ook toen al – een VVD-wethouder het plan is gesneuveld en er voor enkele miljoenen aan belastinggeld in Heiloo door het putje is gegaan.
De PvdA wil daarom alsnog een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van een systeem van nascheiding. Nascheiding houdt in dat het afval pas wordt gescheiden in de afvalverwerkingscentrale, en niet per huishouden.
In een groeiend aantal gemeenten is er inmiddels voor gekozen het plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD) ‘gewoon’ in de vuilnisbak gooien, omdat dit onderaan de streep efficiënter is dan los inzamelen.
Leiderdorp, Nieuwegein, Leiden en Bunschoten zijn inmiddels hierop overgegaan. 
Ook Amsterdam heeft recent besloten om vanaf 2021 over te stappen naar nascheiding en Utrecht is bezig met plannen hiervoor.
Kortom, genoeg redenen voor een gedegen onderzoek. Daarom heeft de PvdA Heiloo zogenoemde artikel 33-vragen hierover gesteld aan het college van B&W (in dat college zitten Heiloo2000, VVD en CDA). Antwoorden hierop worden voor 1 oktober verwacht.

We houden u op de hoogte!

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga